etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» Kuviot
 
Antti Raike
 

Kuviot

KUVIO 1. Fritz Lang: M - kaupunki etsii murhaajaa (1931).

KUVIO 2. Maria Hirn: ”Orkan - Hirmumyrsky”, valokuva n. 1907-1910.

KUVIO 3. Merkityksellistämisen kaksi tasoa Barthesin mukaan.

KUVIO 4. James Whale: Frankenstein (1931).

KUVIO 5. Tutkimushankkeen eri osa-alueet vuosina 1999-2004.

KUVIO 6. Suppea elokuvaa jäsentävä käsitekartta.

KUVIO 7. Itseorganisoituva kartta eli SOM yli 170 elokuvatermistä.

KUVIO 8. SOM: Osanottajien aikaisemmat opinnot.

KUVIO 9. SOM: Osanottajien sukulaisten ja ystävien media- tai tietokonealan ammatit.

KUVIO 10. SOM: Osanottajien kielitaito.

KUVIO 11. SOM: Osanottajien elokuvaharrastus.

KUVIO 12. SOM: Osanottajien elokuvamaku.

KUVIO 13. Tuotannon spiraalimalli.

KUVIO 14. Osanottaja 35:n tutkimuksen alussa piirtämä ensimmäinen käsitekartta.

KUVIO 15. SOM osanottaja 35:n piirtämästä käsitekartasta.

KUVIO 16. Elokuvantajun alfa-version etusivu.

KUVIO 17. Elokuvantajun beeta-version etusivu.

KUVIO 18. Elokuvantaju-projektin tuotantokaavio

KUVIO 19. Elokuvantaju 1.0:n etusivu.

KUVIO 20. Osanottaja 10:n ensimmänen käsitekartta.

KUVIO 21. Osanottaja 30:n toinen käsitekartta.

KUVIO 22. Osanottaja 04:n ensimmäinen ja viimeinen käsitekartta.

KUVIO 23. Osanottaja 19:n ensimmäinen ja viimeinen käsitekartta.

KUVIO 24. Osanottaja 02:n käsitekartta sekä siihen liittyvä vuokaaviomainen esitys.

KUVIO 25. Osanottaja 03:n käsitekartta sekä siihen liittyvä vuokaaviomainen esitys.

KUVIO 26. Tutkimusryhmän käsitefrekvenssien muodostama pareto-jakauma.

KUVIO 27. Osanottaja 03 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen visuaalisuuden ja spatiaalisuuden kautta.

KUVIO 28. Osanottaja 05 yhdistää elokuvailmaisun ja viittomakielen yhteisöllä.

KUVIO 29. Osanottaja 06 linkittää elokuvailmaisun ja viittomakielen monella tavalla.

KUVIO 30. Osanottaja 07:n piirtämä ensimmäinen käsitekartta.

KUVIO 31. Osanottaja 07:n piirtämä kolmas elokuva-käsitekartta.

KUVIO 32. Käsitekartta 07_01:n pohjalta tehty SOM.

KUVIO 33. Käsitekartta 07_03:n pohjalta tehty SOM.

KUVIO 34. Tutkimusryhmän osanottaja 06:n viimeinen käsitekartta elokuvasta.

KUVIO 35. Vertailuryhmän osanottaja 24:n viimeinen käsitekartta elokuvasta.

KUVIO 36. Sähköpostiviestinnän pareto-jakauma.

KUVIO 37. Opiskelijoiden osallistumiskehikko taulukon 12 perusteella.

KUVIO 38. Viestintätavan vaikutus yhteistoimintaan.

KUVIO 39. Elokuvantaju-tuotannon suhde toimintatutkimukseen.

KUVIO 40. Suomalaisen Elokuvantajun oppimateriaalikartta tuotantovaiheina.

KUVIO 41. Suomenkielisen Elokuvantajun sanahaku ja sisällysluettelo.

KUVIO 42. Suomenkielisen Elokuvantajun kuvasuunnitelma-moduuli.

KUVIO 43. Elokuvantajun espanjankielinen etusivu.

KUVIO 44. Elokuvantajun japaninkielinen etusivu.

KUVIO 45. Viittomakielisen Elokuvantajun etusivu.

KUVIO 46. John Ford: The Searchers (1956).


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>