etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJU - TUTKIMUKSEN TEOS » Elokuvantaju :n käytettävyys ja informaatioarkkitehtuuri » Oppimateriaalikartta käyttöliittymänä
 
Antti Raike
 

4.1.1 Oppimateriaalikartta käyttöliittymänä

Oppimateriaalikartta visualisoi sekä elokuvatuotannon kulkua että tuotantovaiheita. Oppimateriaalikartan avulla opiskelija hahmottaa elokuvatuotantoprosessin, jonka laajuuden kartta visualisoi sekä auttaa näkemään etsityn asian osana kokonaisuutta (kuvio 40). Oppimateriaalikartta visualisoitiin termien välisistä riippuvuussuhteista luodun SOM:n avulla, joka ryhmitti elokuvakäsitteet tuotantovaiheisiin (kuvio 7; liite 8).

Kuvio 40 (kuvateksti alla)

KUVIO 40. Suomalaisen Elokuvantajun oppimateriaalikartta tuotantovaiheina.

Kuvion 7 (luku 2.5.6) SOM:ssa yli 170 elokuvatermiä ryhmittyi kahdentoista elokuvatuotannon työvaiheen mukaan käsiteryhmiksi. SOM-mallin pohjalta oppimateriaalikartta jaettiin yhdeksään osioon: Elokuvakulttuuriin, käsikirjoitukseen, kuvaukseen, lavastukseen, ääneen, esituotantoon, tuotantoon, jälkituotantoon ja levitykseen. Oppimateriaalikartalla ”Elokuvakulttuuri” on hyperonyymi, joka kattaa kaikki osa-alueet. Kartan vasemmasta ylänurkasta oikeaan alanurkkaan näkyy idean kehittyminen valmiiksi esitettäväksi tuotteeksi ja vasemmasta alanurkasta oikeaan ylänurkkaan näkyy käsikirjoituksen ja kuvauksen vuorovaikutus, joka kehittyy tuotannossa tarinaksi (kuvio 20).


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>