etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA » Toimintatutkimuksen tulokset
 
Antti Raike
 

3.3 Toimintatutkimuksen tulokset

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tuotantoon liittyneen toimintatutkimuksen tulokset tutkimuskysymysten 2-4 mukaisessa järjestyksessä (luku 2.1) ja kuvailen tutkimusryhmän osanottajien elokuvaopiskelua heidän piirtämiensä käsitekarttojen, FLE- sekä sähköpostikeskustelun ja opintoihin kuuluneen dokumenttielokuvaprojektin pohjalta. Reflektoin toimintatutkimuksen tuloksia edellisissä luvuissa kuvailemaani Elokuvantaju-tuotantoon.

Luvussa 3.3.1 kerron, kuinka osanottajien henkilökohtainen elokuvan taju käsitteellistyy verkko-opiskelun välityksellä käsitekarttatehtävien pohjalta arvioituna. Luku 3.3.2 vastaa kahteen kysymykseen: Millaisten käsitteiden varassa elokuvatietämystä voidaan jäsentää niin, että se ohjaisi opiskelijaa omaksumaan elokuvan tekijän pikemmin kuin vain katsojan näkökulman? Kuinka elokuvatuotannon kokonaisuus ideasta valmiiksi tuotteeksi jäsentyy verkko-opiskelun aikana kolmeksi tuotantovaiheeksi eli esituotannoksi, kuvauksiksi ja jälkituotannoksi?

Luvussa 3.3.3 kuvailen, miten dokumenttielokuvan ammattituotannon jäljittely verkko-opinnoissa tukee elokuvatietämyksen kehittymistä. Näitä seuraava neljännessä luvussa kuvaan, miten Elokuvantaju-palvelu pitäisi toteuttaa niin, että se tukisi elokuvaopintojen saavutettavuutta yleensä ja viittomakielisten opiskelijoiden elokuvatietämyksen kehitystä erityisesti. Elokuvantaju, tutkimukseni teos ja päätulos, on nähtävissä WWW-osoitteessa [http://elokuvantaju.uiah.fi/]


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>