etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA » Toimintatutkimuksen tulokset » Dokumenttielokuvan yhteisöllinen tuotanto
 
Antti Raike
 

3.3.3 Dokumenttielokuvan yhteisöllinen tuotanto

Individuals who care only about themselves will outcompete individuals who care for their group. This doesn't mean that the group is unimportant, but rather that it is important only insofar as it serves its members. (de Waal 2001, 105)

Miten ammattimaista tuotantoa jäljitellään verkkokurssilla? Tutkimusryhmän opiskelun tavoitteena oli tuottaa lyhyt dokumenttielokuva kuuron koululaisen päivästä. Tehtävä muotoiltiin ongelmaksi ”miten kuvaan koulua kuuron ekaluokkalaisen silmin?”. Tutkivassa oppimisessa toimitaan alan asiantuntijoiden lailla, joten myös käsitteiden ja työtapojen tulisi olla asiantuntijoiden käsitteitä. Opiskelun alussa ryhmä korvaa yksittäisen opiskelijan tietojen tai taitojen puutteita yhteistyöllä. Dreyfusin ja Dreyfusin (1987, 22-30) luokittelun avulla pyrin tunnistamaan opiskelijoiden vahvuudet. Yksi osanottaja osallistui säännöllisesti Kuurojen Liiton video-ohjelmien tuotantoon esiintyjänä ja neljällä osanottajalla oli yksittäisiä kokemuksia video-ohjelmien tuotannosta. Yksi osanottaja oli aiemmissa opinnoissaan tuottanut tuotantoryhmän jäsenenä opetusohjelman videotekniikalla. Lehtisen (1997, 14) mukaan empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että oppimishistorian aikana kehittyneet olettamukset ja uskomukset asioiden olemuksesta ohjaavat kehysteorioina oppijan havaintoja ja suuntaavat uuden oppimista. Oppiminen on varsin helppoa silloin, kun oppijan kehysteoriat ovat sopusoinnussa uuden informaation kanssa ja olemassa olevat rakenteet täydentyvät. Sen sijaan kehysteorioiden radikaali muuttuminen vaikeuttaa oppimista huomattavasti (ibid). Myös tämän tutkimuksen tulokset viittasivat tähän ilmiöön. Kokeneimman osanottajan oli vaikeahkoa oppia kehysteoriastaan poikkeavaa elokuvallista ilmaisua, ajattelua ja viestintää. Tässä piilee yksi verkko-opiskelun vaikeimmin ratkaistavista ongelmista, sillä tutoroinnin kautta on hyvin vaikea ohjata opiskelijaa, jolla on uuden informaation kanssa ristiriitaisia uskomuksia.


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>