etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJU - TUTKIMUKSEN TEOS » Elokuvantaju :n käytettävyys ja informaatioarkkitehtuuri » Käyttäjien mediaseuranta ja tilastointi
 
Antti Raike
 

4.1.4 Käyttäjien mediaseuranta ja tilastointi

Mediaseuranta [http://elokuvantaju.uiah.fi/loki/] tallentaa yksittäisten moduulien kävijämäärät ja kävijät sekä esittää erilaisia yhteenvetoja käytöstä (liite 14). Palvelun dokumentit - pääsivut, moduulit ja satelliitit - lisäävät tietokantaan tiedon milloin ja miltä koneelta niitä on luettu. Käyttäjän tallennettuja valintoja voidaan analysoida sekä kehittää käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Mediaseuranta tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kulkea suosittua polkua moduulista toiseen ja tehostaa opiskelua, mutta se ei kerro mikä polku tukee oppimista ja mikä ei. Tällöin verkkokurssin merkitys korostuu, sillä voidaan käyttää hyväksi muiden opiskelijoiden joko Elokuvantajun palautteen tai FLE:n kautta saatuja kommentteja.

Mediaseuranta voidaan kohdistaa haluttuun ajanjaksoon viikon tarkkuudella ”muuta kuukautta” -toiminnon neljällä eri esitystavalla: 1) ”Näytä luetut dokumentit” -valinta esittää luetut dokumentit suosituin ensimmäisenä. Tästä listauksesta päästään myös dokumenttikohtaisiin tilastoihin: ”näytä päivittäiset sivuesitykset” ja ”näytä sivuesitykset eri osoitteisiin”. 2) ”Näytä päivittäiset sivuesitykset” tulostaa päivittäin luettujen dokumenttien kokonaismäärän ja osiosta päästään myös tarkkaan päivittäiseen listaukseen. 3) ”Näytä sivuesitykset eri osoitteisiin” kertoo palvelussa vierailleet domain-nimet ja IP-osoitteet (Conner-Sax & Krol 1999, 13-16) eniten vierailleet ensimmäisenä. Tästä osiosta päästään myös yksityiskohtaiseen listaukseen, joka esittää kyseisestä domainista vierailleet työasemat. 4) ”Näytä koko tietokanta” listaa tarkasti vierailleiden asiakkaiden IP-osoitteet, luetut dokumentit sekä kellonajat kronologisessa järjestyksessä.

Laitinen ja Viikari (2001) toteuttivat Elokuvantajun mediaseurannan Perl-kielellä ja HTML-dokumenteilla. Mediaseuranta käyttää niin sanottua nollakuva-tekniikkaa eli jokainen palvelun dokumentti sisältää yhden läpinäkyvän kuvan, jonka avulla web-sivua seurataan. Kun käyttäjän selain lataa nollakuvan palvelimelta, mediaseuranta kirjoittaa tietokantaan parametrina saadun dokumentin nimen sekä kellonajan, käyttäjän tietokoneen IP-osoitteen ja domain-nimen.

Elokuvantaju voi sijaita eri palvelimella kuin mediaseuranta. Staattisten sivujen sivupyynnöt näkyvät ainoastaan WWW-palvelimen lokitiedostossa. Mediaseurantaa voidaan käyttää myös palveluissa, jotka eivät ole dynaamisia ja joissa ei päästä lukemaan WWW-palvelimen lokitiedostoa.

Elokuvantajun mediaseurantaa tukevan ja täydentävän käyttäjätilastoinnin [http://elokuvantaju.uiah.fi/stats] toteutti Jyrki Rissanen vuoden 2003 lopussa. Kieliversioiden tilastointi on yhteenvetosivun lisäksi kuudella erillisellä WWW-sivulla: suomi, SVK eli suomalainen viittomakieli, englanti, espanja, LSC eli lenguas señas colombiana ja japani.

Informaatiota voidaan kävijämäärän seurannan lisäksi käyttää palvelun sisällön kiinnostavuuden ja käytettävyyden sekä luku- ja opiskelutottumusten analysointiin. Tästä puolestaan voidaan päätellä eri osakokonaisuuksien suosio ja löydettävyys. Käyttäjätilastoinnissa ”Total Hits” kertoo tarkasti sivupyynnöt, ”Total Files” ladatut tiedostot (sisältää kaikki sivuilla olevat tiedostot kuten kuvat) ja ”Total Pages” ladatut HTML ja JSP-sivut. Sen sijaan ”Total Visits” on epätarkka ja tulkinnavarainen viitaten siihen, että tietystä IP-osoitteesta on yhtäjaksoisesti ladattu sivuja (tässä IP-osoite viittaa sen koneen IP-osoitteeseen, jonka kautta vierailijalla on Internet-yhteys omasta organisaatiostaan, mikä voi olla eri asia kuin vierailijan oman koneen IP-osoite). ”Total KBytes” kertoo tarkasti siirretyt kilotavut, ”Total Unique Sites” kertoo eri IP-osoitteet, joista on otettu yhteyttä Elokuvantaju-palvelimeen, ”Total Unique URLs” tarkoittaa haettuja URL-osoitteita ja ”Total Unique Referrers” listaa ne sivut, joilta on tultu Elokuvantajun sivuille. ”Total Unique User Agents” tarkoittaa erilaisia selaimia, mutta näitä ei vielä 2004 tilastoida.

Julkaisun jälkeen Elokuvantajua on ylläpidetty sekä kehitetty palautteen ja tarjotun aineiston pohjalta. 27.2.2001-20.8.2004 välisenä aikana Elokuvantajun palautteen kautta on vastaanotettu 182 viestiä. Vain yhdessä (1) lyhyessä viestissä on alatyylisiä ilmaisuja käyttäen annettu epämääräisen kielteinen arvio sivustosta. Yli sata viestiä on ollut kysymyksiä opiskelusta, ehdotuksia tuotannoiksi, yhteyspyyntöjä tai ehdotuksia sisällön laajentamiseksi. Ensimmäinen vastaanotettu viesti oli tuotantoryhmälle hyvin mieluinen ja on esimerkki hyvin tavallisesta Elokuvantajun käyttäjäpalautteesta:

Palautteen lähettäjä: [nimi]

Email: [tunnus]@[palvelin]

Suosikkielokuva: 5th Element

Muuta asiaa: Mahtavaa! Olen pitkään etsiskellyt etäopiskeluun tarkoitettua suomalaista www-sivustoa. Olen innokas elokuvien harrastelija (niin TV:n edessä kuin kameran takana) ja tähän asti olen voinut imeä tietoa vain ulkomaisista saiteista. Kiitokset teile!


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>