etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» LIITTEET » Liite : Elokuvantajun mediaseuranta
 
Antti Raike
 

Liite 14: Elokuvantajun mediaseuranta

[http://elokuvantaju.uiah.fi/loki/]

Timo Viikari (Laitinen & Viikari 2001) kirjoitti ohjeen mediaseurannan käyttämiseksi:

Tervetuloa käyttämään mediaseurantaa

Johdanto

Mediaseuranta on tarkoitettu sisällöntuottajan työkaluksi, jolla voidaan mitata yksittäis­ten dokumenttien tai koko palvelun suosiota. Samalla mediaseuranta kertoo yksilöllisesti niin päivittäisen kuin kuukausittaisenkin liikenteen dokumentista toiseen. Dokumenttipohjainen lähestymistapa Internet-palvelun suosion kartoittamiseen mahdol­listaa monien yksittäisten johtopäätösten tekemisen. Dokumenttien kävijä­määriä tarkastelemalla nähdään helposti eri osa-alueiden suosio, tai yksinkertaisimmillaan vaikkapa, kuinka hyvin etusivu houkuttelee palveluun sisälle. Media­seuranta on hyödyllinen työkalu myös helppokäyttöisyyttä pohdittaessa.

Mitä mediaseuranta sisältää

Päävalikko koostuu viidestä painikkeesta:

  • [Muuta] kuukautta.

  • [Näytä] luetut dokumentit.

  • [Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin.

  • [Näytä] päivittäiset sivuesitykset.

  • [Näytä] koko tietokanta (hidas).

Valitsemalla [Muuta] kuukautta saat näkyviin valikon, jonka avulla voit valita yhden tai useampia kuukausia kerrallaan analysoitavaksi. [Valitse] painikkeen alapuolelta voidaan valintaa tarkentaa vielä koskemaan tiettyä osaa kuukaudesta.

  • Poista valitut tietokannat -painike poistaa sillä hetkellä maalattuna olevat tietokannat. Tämän kuun tietokantaa ei voida poistaa.

Valitsemalla [Näytä] luetut dokumentit saat näkyviin dokumentit suosituin ensimmäisenä. Tämä yleisnäkymä kertoo kuinka monta kävijää palvelussa on käynyt ja miten eri dokumentteja on luettu. Samalla voidaan tarkastella, kuinka käyttäjät ovat löytäneet palvelun kannalta keskeiset dokumentit.

  • Valitsemalla dokumentti.html voit tarkastella kyseisen sivun kävijämääriä eri päivinä. Toimii kuten [Näytä] päivittäiset sivuesitykset.

  • Valitsemalla XX kertaa voit katsoa, mistä osoitteista dokumentti on luettu. Toimii kuten [Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin.

Valitsemalla [Näytä] sivuesitykset eri osoitteisiin näet sivuesitysten määrän palvelussa käyneisiin eri domain-nimiin (kävijöille).

  • Valitsemalla jonkin domain-nimen XX kertaa saat näkyviin yksityiskohtaisen listauksen kyseiseen domainiin (kävijälle) esitetyistä dokumenteista kellonaikoineen. Tästä listauksesta voidaan esimerkiksi päätellä kuinka kauan kävijä on eri dokumentteja lukenut.

Valitsemalla [Näytä] päivittäiset sivuesitykset näet sivuesitysten määrät jaoteltuina eri päiville.

  • Valitsemalla XX kertaa saat näkyviin yksityiskohtaisen listauksen kyseisen päivän luetuista dokumenteistä kellonaikoineen.

Valitsemalla [Näytä] koko tietokanta (hidas) tulostetaan valitulta aikaväliltä yksityiskohtainen listaus eri kävijöiden (domain-nimi) liikkeistä palvelussa kellonaikoineen. (Viikari & Laitinen 2001)


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>