etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA » Toimintatutkimuksen tulokset » Leikkauksen työpaja
 
Antti Raike
 
Leikkauksen työpaja

Leikkauksen työpaja toteutettiin Jyväskylän viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen omien laitteiden avulla. Osanottajat lukivat Elokuvantajusta Websterin (1996) artikkelin Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta ja kertasivat Aaltosen (1993) Käsikirjoittajan työkalupakin sekä tulostivat työpajaa varten FLE:stä Anne Lakasen verkkokurssia varten kirjoittamat ja leikkaustyötä käsittelevät artikkelit. Esitöinä piti myös katsoa kuvattu materiaali ja tehdä siitä huomioita. Lisäksi piti osallistua FLE:n "Ensimmäinen dokumenttielokuva" -keskusteluun. Suosittelin muistiinpanojen tekemistä työpajan aikana ja kannustin merkitsemään havainnot ja ideat raakamateriaalista työpäiväkirjaan. Kerroin etukäteen, että työpäiväkirja vaikuttaisi lopulliseen arvosanaan (1-5 tai hylätty) sekä suoritettavien opintoviikkojen määrään (1 tai 2 ov). Kaksipäiväisen työpajan ensimmäisenä päivänä Matti Haveri-Heikkilä Jyväskylän yliopistosta opetti Adobe Premiere-ohjelman perusteet. Anne Lakanen jatkoi jyväskyläläisten viittomakielen tulkkien avulla työpajaa ohjelman hienosäädön jälkeen. Työpajassa sovittiin jatkotyöskentely dokumentin loppuunsaattamiseksi, sillä kahden päivän aikana ei pysty leikkaamaan dokumenttielokuvaa.

Elokuvaleikkaaja Anne Lakanen antoi tutkimusryhmän osanottajille kokeneen elokuva-ammattilaisen mallin, jollaisen noviisit tarvitsevat matkallaan kohti asiantuntijuutta (Järvelä 1996; Hakkarainen 2000). Kognitiivisessa oppipoika-mestari (cognitive apprenticeship) mallissa opettajan jatkuva ja suora opettaminen korvataan säästeliäästi käytetyllä ohjauksella. Tavoitteena on ohjata opiskelijat yhteistoimintaan sekä omien ja toisten opiskelijoiden tuotosten kriittiseen arviointiin (Lehtinen 1997, 29). Yhteistoiminnan tärkein testi eli leikkauksen työpaja onnistui erinomaisesti, kuten työpajan vetäjä raportoi:

[…] Yhteenvetona sanoisin, että Jyväskylän reissu oli UPEA. […] Jos perusopetus elokuvakerronnasta on heille taattu, niin uskoisin, että oppilaat tulevat hoitamaan ainutlaatuista oppimateriaalia tulevaisuudessa. […].

Ryhmä pystyi tuottamaan vaaditut dokumenttielokuvat ja leikkasi kuvatusta materiaalista eri versioita. Tähän päädyttiin siksi, että alkuperäinen ajatus yhdestä versiosta ei lopulta toiminut. Oppimisen kannalta tämä oli hyödyllistä, sillä osanottajat näkivät konkreettisesti miten eri tavalla samaa kuvamateriaalia voidaan käyttää. Osanottajat leikkasivat samasta materiaalista kolme elokuvaa: 1) Koulupäivä, kesto 4 minuuttia 25 sekuntia, 2) Parhaat palat koulupäivästä, kesto 4 minuuttia 17 sekuntia, ja 3) Suuntana maailma, kesto 2 minuuttia 15 sekuntia. Kaksi osanottajaa viimeisteli oman versionsa kesällä 2001 Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osastolla Janne Nurmimaan opastuksella.

Kurssin päättötöiden ensi-illan tutkimusryhmä järjesti itsenäisesti Jyväskylässä ja raportoi jälkikäteen tutorille. Opiskelun päätteeksi ja ensi-illan jälkeen syksyllä 2001 pidettiin palauteseminaari, johon tutkimusryhmän osanottajat valmistelivat kirjalliset alustukset ja niiden opponoinnit. Seminaarin jälkeen palautteet tallennettiin FLE:hen tutkimuskäyttöä varten.


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>