etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJUN PERUSTUKSET » Tutkimusaineisto ja sen analyysi » Dokumenttielokuvat, opintopäiväkirjat ja loppupalautteet
 
Antti Raike
 

2.5.5 Dokumenttielokuvat, opintopäiväkirjat ja loppupalautteet

Tutkimusryhmän opiskelun tavoitteena oli kehittää riittävä elokuvatietämys enintään viiden minuutin mittaisen dokumenttielokuvan tuottamiseen teemasta ”kuinka kuvaan koulua kuuron ekaluokkalaisen silmin?”. Toimintatutkimus sidottiin tähän dokumenttiprojektiin, joka eteni järjestelmällisesti kolmessa vaiheessa. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaadittiin yhteisellä sopimuksella osanottajien kanssa seuraavat asiat: 1) dokumenttielokuvan käsikirjoitus, 2) kuvausten suunnittelu, 3) kuvaukset ja 4) jälkituotanto eli leikkaaminen itse kuvatusta materiaalista. Dokumenttielokuva leikattiin työpajassa 21.-22.5.2001, jonka opettajana toimi elokuvaleikkaaja Anne Lakanen Taideteollisesta korkeakoulusta. Työpaja suunniteltiin tutkimusryhmän kanssa FLE:n "Leikkauksen työpaja" -keskustelussa osana tuotannon suunnittelua.

Neljä osanottajaa (02, 03, 04 ja 05) palautti opintopäiväkirjan tutkimuksen päättyessä. Opintopäiväkirjoja voi kuvata erinomaisiksi. Niissä näkyy asiaan paneutuminen, huolellisuus ja halu opiskella järjestelmällisesti. Osanottaja 04 on kehitellyt dokumenttielokuvan käsikirjoitusta päiväkirjaansa, johon on tarkasti merkitty projektin eteneminen. Päiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu keväällä 2000 osanottajien pitämä kokous, jossa tutkimusryhmä oli päättänyt tuotantorooleista. Merkinnöistä ilmenee, että 04, 07 ja 10 aloittivat käsikirjoittajina, 02 ja 03 kuvaajina, 06 juontajana ja 01 ”apumiehenä” eli kuvausjärjestäjänä. Näissä rooleissa ei lopulta pysytty, mutta yksityiskohta kertoo projektin omaehtoisesta järjestäytymisestä tuotantoa varten. Osanottaja 03:n päiväkirjassa on analysoitu katsomistehtäväksi tarkoitetut elokuvat, mutta myös muita osanottaja 3:n vapaaehtoisesti katsomia elokuvia. Tämä viittaa selvästi motivoituneeseen elokuvaopiskeluun. Osanottaja 05:n päiväkirja on siisti ja järjestelmällinen vastaten hyvin hänen valitsemaansa kuvaussihteerin roolia. Osanottaja 05 erottelee selvästi henkilökohtaiset ja intiimit muistiinpanot tuotantoon liittyvistä muistiinpanoista. Päiväkirjassa on 05:n yhdessä 03:n kanssa lappujen avulla laatima leikkauskäsikirjoitus, joka on lähes ammattilaisen tekemää vastaava. Osanottaja 02 on päiväkirjassaan kerännyt järjestelmällisesti muistiin uudet sanat ja niiden selitykset sekä hakenut sanoja vastaavien käsitteiden yhteyksiä käsitekarttojen avulla.

Viimeinen tapaaminen 20.9.2001 oli samalla tutkimuksen palauteseminaari, jossa loppupalautteet esiteltiin alustuksina. Jokaisella kolmella alustajalla oli oma opponentti, jonka jälkeen käytiin yleiskeskustelu. Alustukset tallennettiin kunkin alustajan omaan FLE-kansioon muiden luettavaksi. Lopulliseksi kurssin päätöspäiväksi sovittiin 15.11.2001, johon mennessä kaikkien sovittujen tehtävien tuli olla valmiina. Tämän jälkeen osanottajille myönnettiin suoritusmerkinnät Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitokselta. Dokumenttielokuvien Jyväskylän ensi-illan osanottajat järjestivät itsenäisesti palauteseminaarin jälkeen.

Tutkimusryhmän loppuseminaari pidettiin 20.9.2001 Jyväskylässä, jossa osanottajat esittelivät loppupalautteet alustuksina ja opponointeina. Alustuksista keskusteltiin ja ne laitettiin loppuseminaarin jälkeen myös FLE:n työpöytien kansioihin. Luin päiväkirjat sekä katsoin samasta kuvamateriaalista leikatut kolme dokumenttielokuvaa. Vertasin elokuvia asetettuihin tavoitteisiin ja FLE - elokuvailmaisun perusteet -kurssilla muotoiltuun ongelmaan ”miten kuvaan koulua kuuron ekaluokkalaisen silmin?”. Dokumenttielokuvat ovat sekä aineistoa että konkreettinen tulos toimintatutkimuksen opiskelujakson onnistumisesta.


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>