etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» ELOKUVANTAJUN PERUSTUKSET » Tutkimusaineisto ja sen analyysi
 
Antti Raike
 

2.5 Tutkimusaineisto ja sen analyysi

Sosiaalisia verkostoja ja yhteisöjä koskeva aineisto voidaan tällaisissa tutkimuksissa koota esimerkiksi kyselyiden, haastattelujen, päiväkirjojen, havainnoinnin sekä tietoliikenteen ja sähköisen viestinnän seuraamisen avulla (Garton, Haythornthwaite & Wellman 1999, 90). Keräsin tutkimusaineistoni WWW-palvelun tuotantoon liittyvän toimintatutkimuksen aikana vuosina 1999-2001 ja se koostuu jyväskyläläisten kasvatustieteen opiskelijoiden (toimintatutkimuksen osanottajien, n = 7) elokuvailmaisun verkko-opiskelun kolmen vaiheen aikana piirtämistä käsitekartoista sekä sähköposti- ja FLE (Future learning environment) -verkko-oppimisympäristössä käydyistä keskusteluista. Reflektoin osanottajien oppimista Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen opiskelijoiden muodostaman vertailuryhmän oppimiseen (n = 5). Tutkimuksen aikana WWW-palvelun tuotekonsepti - Elokuvantaju ja sitä käyttävä verkkokurssi - kehittyi sykleittäin joustavia verkko-opintoja varten tarkoitetuksi valmiiksi Elokuvantaju-palveluksi. Samalla tallennettiin ja kerättiin elokuvailmaisun suomalaisia, kolumbialaisia, japanilaisia ja brittiläisiä viittomia, jotka julkaistaan Elokuvantajussa. Toimintatutkimuksen tulokset tukivat päätuloksen eli Elokuvantaju-palvelun tuotantoa.

Analysoin oppimisprosessien etenemistä toimintatutkimuksen aikana ja välitin havaintoja Elokuvantajun tuotantoon, jolloin tuotantoryhmän jäsenet tekivät omia huomioitaan havainnoista. Analyysi perustuu tuotantoon liittyvien kokemusteni, tutkimusryhmän osanottajien ja satunnaisten Elokuvantajun käyttäjien palautteen sekä tutkimusaineiston reflektointiin erityisesti Laitisen ja Viikarin (2001) Elokuvantajun tuotantoa käsittelevään lopputyöhön. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto jakautuu seuraavasti:

1) Osanottajien useassa vaiheessa laatimiin sekä elokuvaa ja elokuvan tekemistä että opiskelua kuvaaviin käsitekarttoihin.

2) Osanottajien sähköposti- ja FLE-viesteihin, joita kertyi suuri määrä koko hankkeen aikana.

3) Osanottajien videokalustolla tuottamiin kolmeen kuurosta koululaisesta kertoviin dokumenttielokuviin työnimellä ”Ensimmäinen koulupäivä”. Noin viiden minuutin kestoiset elokuvat olivat sekä tutkimukseen kuuluvan verkkokurssin lopputyö että tutkimusaineistoa.

4) Osanottajien opintopäiväkirjoihin ja loppupalautteisiin. Tutkimusryhmä piti antamieni ohjeiden mukaisesti henkilökohtaista opiskelupäiväkirjaa A4-kokoiseen kierrekantiseen vihkoon.

5) Aineiston pohjalta muodostettuihin itseorganisoituviin karttoihin (SOM).

Ryhmät tiesivät, että aineistoa käytettiin tutkimuksessa ja Elokuvantajun suunnittelussa. Digitaalisen projektikansion hallintaan käytin Microsoft Office -ohjelmistoa (Excel, Access, Outlook ja Word), jota täydensin perinteisellä aineistokansiolla. Havainnoinnin kirjanpito perustuu sähköpostikeskusteluihin, joita kävin tutkimusryhmän jyväskyläläisen kontaktihenkilön ja leikkauksen työpajan opettajan sekä Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osaston ja Jyväskylän yliopiston henkilökunnan kanssa.


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>