etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» LÄHTEET » Jatkotutkimuksen aiheita » Julkaisemattomat lähteet
 
Antti Raike
 

Julkaisemattomat lähteet

Biese, Isa 1997.

Käsitekartan käyttö kuuron oppimisen apuna. Aineopettajan teema-seminaari. Helsingin yliopisto: Kasvatustieteellinen tiedekunta.


Hanelius, Pekka 2003.

Tietoyhteiskunta kaikille. Valtioneuvoston www-sivustojen esteettömyyden arviointi. Taiteen maisterin lopputyö. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio.


Keating, Elizabeth 2002.

New technologies for social interaction: sign language innovations and influences on communication patterns of deaf men and women. Lecture. Helsingin yliopisto 17.10.2002 [http://ccwf.cc.utexas.edu/~keating/] luettu 18.2.2005.


Keski-Levijoki, Jaana 1996.

Huonokuuloinen oppilas yleisopetuksessa - tapaustutkimus oppilaan sosiaalisesta asemasta, minäkäsityksestä ja integraatiovalinnan ratkaisusta. Kasvatustieteen tutkielma. Turun yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.


Laitinen, Karri & Raike, Antti 1999.

Elokuvantajun alfa-version etusivu, kinokartta ja mallisivuja. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.


Laitinen, Karri & Raike, Antti 2000.

Elokuvantajun beeta-version etusivu, kinokartta ja mallisivuja. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.


Laitinen, Karri & Viikari, Timo 2001.

Elokuvantaju. Johdatus verkko-oppimateriaaliin. Maisterin tutkinnon opinnäyte. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, medialaboratorio.


Malmi-Raike, Tarja 1995.

Oppilaiden keskustelu yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto: Kasvatustieteen laitos.


Raike, Antti 1988.

Koulu ja yhteiskunnallisen vallan uusintaminen. Opetussuunnitelma tiedostetun ja piilo-opetussuunnitelma tiedostamattoman yhteiskunnallisen uusintamisen välineinä. Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma. Joensuun yliopisto.


Väänänen, Ana 1999.

Luova tauko. Mielikuvatyöskentely osana vaatesuunnittelun opetusta ja oppimista. Lisensiaatintyö.Taideteollinen korkeakoulu: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto.


Zadeh, Lofti A. 2003.

Keynote presentation: Fuzzy set theory and fuzzy logic as a tool for web search. Luento, USIX loppuseminaari 28.1.2003, Helsinki.<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>