etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» LIITTEET » Liite : Käsitekarttojen piirtämisen instruktiot toimintatutkimuksen tutkimus- ja vertailuryhmien osanottajille
 
Antti Raike
 

Liite 4: Käsitekarttojen piirtämisen instruktiot toimintatutkimuksen tutkimus- ja vertailuryhmien osanottajille

Instruktio tutkimusryhmälle elokuva-käsitekarttoja varten K1-K5 tapaamisissa (14.4.1999, 8.9.2000, 12.2.2001, 23.5.2001, 20.9.2001):

”Piirrä käsitekartta aiheesta 'elokuva' siten kuin sinä se ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaasi ne käsitteet, joita pidät elokuvassa tärkeinä. Ajattele, että piirtämäsi kartan avulla voit selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai 'Mind Map', vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen paikaksi joko paperin keskustaa tai yläreunan keskiosaa. Voit piirtää halutessasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio tutkimusryhmälle etäopiskelu-käsitekarttoja varten 27.3.2000 tapaamisessa:

”Piirrämme lisää käsitekarttoja samaan tyyliin kuin aikaisemmissa tapaamisissa. Piirrä nyt käsitekartta aiheesta 'etäopiskelu' siten kuin sinä se ymmärrät. Selvitä käsitekartan avulla etäopiskeluun liittyvät asiat sekä se, mihin etäopiskelua voidaan käyttää. Ajattele, että piirtämäsi kartan avulla voit selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai 'Mind Map', vaan käsitekartta ilman kuvia. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen eli 'etäopiskelun' paikaksi paperin keskiosaa. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin viisitoista minuuttia, mutta sinun ei tarvitse kiirehtiä, jollet ehdi valmiiksi tässä ajassa.”

Instruktio tutkimusryhmälle elokuvailmaisu ja viittomakieli-käsitekarttoja varten 27.3.2000:

”Piirrä käsitekartta aiheesta 'elokuvailmaisu ja viittomakieli' siten kuin sinä nämä asiat ymmärrät. Selvitä saman käsitekartan avulla sekä elokuvailmaisuun että viittomakieleen liittyvät asiat sekä se, mitä nämä merkitsevät sinulle. Ajattele, että piirtämäsi kartan avulla voit selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai 'Mind Map', vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Ehdotan aloittavien yläkäsitteiden paikaksi paperin keskustaa. Sinulla on aikaa piirtämiseen noin viisitoista minuuttia.”

Instruktio tutkimusryhmälle parityönä piirrettyihin käsitekarttoihin parin itse valitsemasta etäopiskeluun soveltuvasta aiheesta 27.3.2000:

”Valitkaa pari ja piirtäkää samaan tyyliin kuin aikaisemmin käsitekartta etäopiskeluun liittyvästä aiheesta. Saatte itse valita etäopetukseen soveltuvan oppiaineen, jota mielestänne voisi hyvin opettaa verkko-opiskelun ja elokuvien avulla. Jaan uuden A4-paperin tätä varten. Muistakaa merkitä molempien nimet ja päivämäärä oikeaan yläreunaan.”

Instruktio tutkimusryhmälle opetus- ja viestintä-käsitekarttoja varten 3.5.2000:

”Piirrä kaksi erillistä käsitekarttaa aiheeita 'opetus' ja 'viestintä' siten kuin sinä nämä asiat ymmärrät. Piirrä samaan tyyliin kuin aikaisemmissa tapaamisissa. Kuvittele, että selvität käsitekarttojen avulla opetukseen ja viestintään liittyvät asiat toiselle ihmiselle. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin viisitoista minuuttia kumpaakin karttaa varten, mutta ei tarvitse kiirehtiä, jollet ehdi valmiiksi tässä ajassa.”

Instruktio tutkimusryhmälle elokuvatuotantoa- jäsentävän vuokaavion piirtämiseksi K2- tapaamisessa 8.9.2000:

”Piirrä äskeisen käsitekartan lisäksi vuokaaviomainen esitys siitä, miten dokumenttielokuvan tuotanto etenee ensimmäisestä ideasta valmiiksi elokuvaksi. Kuvaa tuotanto siten, että voit kaavion avulla selittää toiselle ihmiselle sen etenemisen. Jaan uuden A4-arkin, laita se vaakasuoraan ja käytä mustaa huopakynää.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille ensimmäisen elokuva-käsitekartan piirtämistä varten 10.12.1999:

”Piirrä käsitekartta aiheesta 'elokuva' siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä elokuvassa. Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää asian toiselle ihmiselle. Kyseessä ei ole miellekartta tai 'Mind Map', vaan käsitekartta ilman kuvia. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen paikaksi joko paperin keskustaa tai yläreunan keskiosaa. Voit piirtää halutessasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille Internet-käsitekartan piirtämistä varten 10.12.1999:

”Piirrä toinen käsitekartta aiheesta 'Internet' siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, jotka mielestäsi liittyvät tähän käsitteeseen. Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää Internetin toiselle ihmiselle. Sinulla on piirtämisaikaa noin viisitoista minuuttia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille viimeisen elokuva-käsitekartan piirtämistä varten 9.4.2001:

”Piirrä käsitekartta aiheesta 'elokuva' siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä elokuvassa. Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää asian toiselle ihmiselle. Laita A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Ehdotan aloittavan yläkäsitteen paikaksi paperin keskiosaa. Voit piirtää halutessasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”

Instruktio vertailuryhmän osanottajille omaa pääainetta (leikkaus, ohjaus, tuotanto) kuvaavan käsitekartan piirtämistä varten 9.4.2001:

”Piirrä käsitekartta omasta pääaineestasi 'ohjaus', 'leikkaus' tai 'tuotanto' siten kuin sinä sen ymmärrät. Sisällytä käsitekarttaan ne käsitteet, joita pidät tärkeinä pääaineessasi. Piirrä kartta siten, että voit sen avulla selittää asian toiselle ihmiselle. Aseta A3-arkki vaakasuoraan ja käytä jakamaani ohutkärkistä mustaa huopakynää. Aloittava käsite voisi olla arkin keskellä. Voit piirtää halutessasi linkkien suuntaa osoittavat nuolet ja lisätä linkkisanoja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Piirrä sillä tavalla kuin sinusta tuntuu helpolta. Jaan käsitekartan suunnittelua varten A4-luonnostelupaperin, jota voit käyttää hyväksesi. Sinulla on piirtämisaikaa noin puoli tuntia. Muista laittaa lopuksi oma nimesi ja päiväys käsitekarttasi oikeaan yläkulmaan.”


<< edellinen sivu | sisällys | seuraava sivu >>