YMPÄRISTÖTAIDE

 

Ajankohtaista

Infotilaisuus ti 10.9. klo 10.00 Taideosaston suuressa luentosalissa 8. krs Ympäristötaiteen opetuksesta

Muista ilmoittautua työpajoihin, ulkopuolisille JOO-sopimuksen kautta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajat

 

 

Info ja Projektit

 

 

 

 

 

   

Takaisin alkuun        

 

 

 

Opetus

YMPÄRISTÖTAITEEN OPINTOKOKONAISUUS (20 ov)

Tavoite: Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan ympäristötaiteen moniulotteiseen kenttään myös käytännöllisen työpajatyöskentelyn avulla ja antaa valmiudet visuaaliseen ilmaisuun ympäristön / taiteen näkökulmasta sekä ympäristöestetiikan teoreettisen viitekehyksen.  Opintokokonaisuuden kurssit, seminaarit ja työpajat voidaan suorittaa myös erillisinä suorituksina osana Taideosaston valinnaisia kursseja. Seminaarijakson kirjallisuus on pakollinen koko opintokokonaisuuden suorittajalle.

Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.

Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä projektisihteeri Inka Finellille, huone 829.

Opettajat: Opintokokonaisuudesta vastaa professori: Markku Hakuri

Sisältö: Opintokokonaisuus koostuu alla mainituista kursseista:

Takaisin alkuun    

A. Ympäristötaiteen perusteet 4 ov

B. Ympäristötaiteen seminaari 4 (+2)ov

C. Ympäristötaiteen työpajat (á 4 ov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristötaiteen perusteet (4 ov)

Ohjaava opettaja

Professori Markku Hakuri

Ilmoittautuminen projektisihteeri Inka Finelille 12.9.02 mennessä.

(Katso myös Taidekasvatuksen osasto YMPÄRISTÖKASVATUKSEN ohjelma

Infotilaisuus ti 10.9.2002

8. kerros, suuri luentosali

1. Intensiivisjakso 16. - 19.9. 2002

Ihminen ja tila - tilahahmottamisen mahdollisuudet

Ma 16.9. aloitus

kl 9.00, Ihminen ja tila, studionäyttämö, ohjaaja Kari Heiskanen

Ti - to 17.-19.9.

klo 9.00 Ympäristö on mielentila, 8.kerros, suuri luentosali, professori Markku Hakuri

Kurssi on ympäristötaiteen perusteita opiskeleville pakollinen intensiivijakso. Jakson tarkoituksena on luoda intensiivinen ryhmätyöhenki ja teettää opiskelijoille ympäristöön liittyviä tehtäviä. Tehtävien suorittaminen edellyttää opiskelijoilta voimakasta fyysistä ja henkistä läsnäoloa. Opiskelijoilta edellytetään ympärivuorokautista valmiutta tehtävien suorittamiseen. Perusvarustuksena ovat erilaiset kynät ja lehtiöt (A5 - A3)

2. Peruskurssin luennot ja kiertokäynnit

Ke 02.10. 2002

klo 10.00 aloitus (Mikko Hartikainen, TKO), 8 krs. suuri luentosali

klo 10.30 Ympäristötaiteen menneisyys, 8 krs. suuri luentosali, valokuvaaja Heikki Willamo

klo 13.00-14.30 Ihmisen ympäristösuhteesta, 8 krs. suuri luentosali, professori Juha Varto

Pe 04.10. 2002
klo 9.00 Kaksi päivää ulkona / luonnossa
kuvataiteilija Jussi Kivi. Vapaaehtoinen TKO:n opiskelijoille

Ke 9.10.2002
klo 10.00 Katsaus ympäristötaiteen historiaan, 8. kerros, suuri luentosali
kuvataiteilija Petri Kaverma

klo 11.30 Hallinto ja estetiikka, 8. kerros, suuri luentosali
valokuvaaja Tapio Heikkilä

klo 13.00-14.30 Sana ja tila, 8. kerros, suuri luentosali
kirjailija Kristina Carlsson

Ke 16.-17.10. 2002

16.10. klo 11.00 (koko päivä) Rakennetun ympäristön koodit arkkitehti Hille Kaukonen (ekskursio Helsingin keskustassa)

17.10. Kaupunkitilan havaitsemista ajan ja mittakaavan suhteessa
arkkitehti Laura Saarinen (vapaaehtoinen TKO:n opiskelijoille

Ke 23.10. 2002
klo 10 -12 Ympäristöestetiikka, 8. kerros, suuri luentosali
FT Ossi Naukkarinen

klo 13.-14.30 Rakennettu tila, 8. kerros, suuri luentosali
arkkitehti Laura Saarinen

Ke 30.10. 2002
klo 10.00-11.30 Ekologia, kierrätys- ja luonnonmateriaalit taiteessa , 8. kerros, suuri luentosali
kuvataiteilija Janna Syvänoja

klo 13.00-14.30 Ympäristötaiteilijan omat työt, 8. kerros, suuri luentosali, kuvataiteilija NN

Ke 06.11. 2002
klo 10.00-16.00 Arabia/Viikki ennen ja nyt (tutustuminen alueeseen),
TaM Tuula Isohanni, Projektitöiden käynnistäminen TKO:n opiskelijoille

Pe 29.11.2002
klo 9.00 Kaksi päivää ulkona / luonnossa
kuvataiteilija Jussi Kivi

Ke 4.12.2002
klo 9.00 Peruskurssin loppuarvio

 

 

 

 

Takaisin alkuun     

 

B. 00000 Ympäristötaiteen ja -estetiikan seminaari, 2 ov


Opettaja ja ajankohta:
ti 10-12, joka viikko, h 820 , FT Ossi Naukkarinen alkaa 17.9.2002 Ilmoittautuminen: projektisihteeri Inka Finellille 12.9.02 mennessä., enintään 15 henkilöä
Tavoitteet ja sisältö: Seminaarin tarkoituksena on tutustuttaa ympäristötaiteen ja -estetiikan teoreettisiin kysymyksiin ja alan keskeisiin ilmiöihin. Ympäristötaidetta ei kuitenkaan lähestytä omana kapeana alueenaan, vaan se liitetään laajempiin filosofisiin, eettisiin, ekologisiin ja poliittisiin kysymyksiin.
Opetus- ja työmuodot: Seminaari koostuu etukäteen annettujen tekstien lukemisesta, luennoista ja vierailuista sekä omien tekstien kirjoittamisesta.
Arviointi: Hyväksytty-hylätty

 

00000 Ympäristön luominen sanoin, 2 ov

Ajankohta: Kl tiistaisin 10-12. Alkaa 14.1.2003.
Opettaja: FT Ossi Naukkarinen
Ilmoittautuminen ossi.naukkarinen@uiah.fi
Tavoite ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on opetella käyttämään sanallista kieltä
välineenä (yhdessä muiden ilmaisuvälineiden kanssa) ympäristöjen ja
ympäristökäsitysten luomisessa ja muokkaamisessa. Kurssin aikana käydään
läpi sekä kaunokirjallisia että muita ympäristösuuntautuneita tekstejä
ja opetellaan omaa kirjoittamista.
Opetus- ja työmuodot :Tämä uusi kurssi suositellaan suoritettavaksi parina ympäristötaiteen
seminaarin kanssa. Syksyn kurssin painopiste on muiden teksteissä,
keväällä oman sanankäytön kehittämisessä. Kurssien yhteydessä pyritään
järjestämään näyttely.
Arviointi: Hyväksytty-hylätty

 

 

 

C. Ympäristötaiteen projektit ( à 4 ov)

 

Opetus- ja työmuodot: Seminaari koostuu etukäteen annettujen tekstien lukemisesta, luennoista ja vierailuista sekä omien tekstien kirjoittamisesta.

Arviointi: Hyväksytty-hylätty

 

2002

Syyskuu
23.9.-11.10.2002
Kasvu, Kirkkonummi
arkkitehti Laura Saarinen (2 ov)
Lokakuu
10.-15.2002
Ihminen tilassa
taiteilija Pia Lindman (2 ov)
Marraskuu
Äänityöpaja, Tuusula, Kellokoski
taiteilija Päivi Takala (2 ov) Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin

Ympäristö on fyysinen havainto
Yhteistyöprojekti lavastustaiteen osaston kanssa
Professori Markku Hakuri. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

Projektit 2003
Tammikuu
Words and space, TAIK
taiteilija Geneviéve Blons
Maaliskuu
Muutos

arkkitehti Laura Saarinen
Maalis- huhtikuu
Ympäristö on fyysinen havainto, Kellokoski, Hyrylä, Jokela
Yhteistyöprojekti lavastustaiteen osaston kanssa
Markku Hakuri

Ilmoittautuminen 17.12.2001 mennessä projektisihteeri Inka Finellille, Taideosasto 8. krs, huone 829. Lisätietoja: lehtori Harald Arnkil puh. 040-7164804, e-mail: harnkil@uiah.fi

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtunutta

La strada- työpaja 

Tuusulan rantatie oli ympäristötaiteen työpajan kohteena kevään 2001 intensiivikurssissa. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Lisää kuvia.

 

Ympäristötaiteen seminaari järjestettiin 26.4. Kellokoskella ja 27.4. Taikissa. 

Noin kuusikymmentä eri alojen edustajaa osallistui kaksipäiväiseen seminaariin ympäristötaiteen ajatusten ympärille. 
La Strada-  tien muotokuva –
ympäristötaiteen seminaari 
 
Mitä taiteella tehdään jatkuvasti muuttuvassa, liikkeen täyttämässä maailmassa? Miten työmatkoista voisi tehdä muutakin kuin väsyttävää ruuhkassa istumista? Miten tiestä tehdään muotokuva? Mistä kotikadun identiteetti syntyy? Näkemyksiä ja ideoita taiteen, liikkumisen ja arkiympäristön risteyksistä La Strada –seminaarissa
 
26.04. Kellokoskella, Itämerikeskuksessa
27.04. Taideteollisessa korkeakoulussa
 
 
Torstai 26.04.2001 Itämeritalo, Kellokoski
09.00             Lähtö bussilla TaiKista Kellokoskelle
 
09.30             Tervetuliaiskahvi
 
10.00             Avaussanat, ympäristötaiteen professori Markku Hakuri, Taideteollinen korkeakoulu
 
10.15             Tutkimuksesta, tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarinen, Taideteollinen korkeakoulu
 
10.30             Tiekartta, opas häivytyksen lupausten maailmaan, dosentti Allan Tiitta, Helsingin Yliopisto
 
11.15             Ruudukko ja labyrintti, professori Tom Simons, Teknillinen korkeakoulu
 
12-13            Lounas
 
13.00             Ympäristön alitajunta, Casagrande ja Rintala
 
13.45             Helsingin Arabianrannan rakentamisen taiteellisesta koordinoinnista koordinaattori, TaM, Tuula Isohanni,Taideteollinen korkeakoulu
 
14.30             Kahvi
 
15.15             Liikkeen jälki kuvassa, kuvataiteilija Tuula Närhinen
 
16.00             Bussi takaisin Helsinkiin
 
 
 
Perjantai 27.04.2001 TaiK,  iso luentosali, 8.krs
09.30            Aamukahvi
 
10.00            Kulttuurimaiseman muutos, arkkitehti Marja Mikkola
 
10.45            Mobiilimedia ja liikkuvuus elämäntapana, kehitysjohtaja Risto Vuorensola, Riot Entertainment 
 
11.30            Maisemakuvasta karttakuvaan, TaT. Taneli Eskola, Taideteollinen korkeakoulu
 
12-13            Lounas
 
13.15             Maisemagalleria, kuvataiteilija Erkki Soininen
 
14.00             Liike taiteena, professori Marjo Kuusela, Teatterikorkeakoulu 
 
15.00             Päättäjäiset  
 
 
 
 
 
 

Tutkimus

Takaisin alkuun

Linkit

Ympäristötaide:

Ympäristötaiteen Säätiö http://www.yts.fi/

Mätäjoki ympäristötaidenäyttely, http://gamma.nic.fi/%7Ematajoki/

Opetukseen liittyviä yhteistyötahoja ja teemoja:

Tuusula http://www.tuusula.fi/

Suomen rautatiemuseo http://www.rautatie.org/

Ympäristöhallinto http://www.vyh.fi/

Tiehallinto http://www.tiehallinto.fi/tiehallinto.htm

Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutus keskus http://www.hut.fi/Yksikot/YTK/

 

 

 

Takaisin alkuun