Taidekasvatuksen osaston kotisivujen osoite on muuttunut - http://arted.uiah.fi/

Department of Art Education Home has moved to http://arted.uiah.fi/