KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
STUDIESERVICEN
 
www-sidor gällande upphovsrätten


CISAC   (samarbetsorganisation för världens upphovsrättsföreningar)

Dataprogram

Gramex r.f.   (ljudbandningar)

IFRRO   (The International Federation of Reproduction Rights)

KODA   (Teostos danska systerförening)

Kopiosto r.f.

Kuvasto r.f.

Multimedias licensieringsnätverk

NCB   (Nordisk Copyright Bureau)

Teosto r.f.

TONO   (Teostos norska systerförening)

Undervisningsministeriet

Uppdaterat 16.11.2001