Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Övriga linkar

personalen och servicen

studerandeurvalet

studier vid högskolan och studiehandböcker

studier utomlands

studiesociala ärenden

blanketter för feedback m.m.

övriga linkar
 
Konstindustriella högskolan - Studieservicen

Art Navigator
Bibliotek
Bildkonstakademin
Centralkommissionen för konst
Design Forum Finland
Designmuseo
Finlands Akademi
FSF - Finlands studentkårers förbund
Helsingfors universitet
    Språkcentret
INVITATION FROM THE FUTURE: Treatise of the Roots of the School of Arts and Crafts and its Development into a University Level School 1871-1973
Konstindustriell utbildning i 125 år (1871-1996)
KOTA-databasen
Medborgarens nätblankettservice
Sampo
Sibelius-Akademin
Teaterhögskolan
TEKES - Teknologiska utvecklingscentralen
Undervisningsministeriet
Universitetens urval
WWW-sidor gällande upphovsrätten
Web Navigator

Uppdaterat 18.4.2002 | Studieservicen | | Till högskolans hemsidor |