Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Blanketter för feedback mm.

personalen och servicen

studerandeurvalet

studier vid högskolan och studiehandböcker

studier utomlands

studiesociala ärenden

blanketter för feedback m.m.

övriga linkar
 
Konstindustriella högskolan - Studieservicen
kontaktblankett till Konstindustriella högskolans studieservice. Med blanketten för ärenden och feedback kan förfrågningar och frågor ställas, guide- och blankettbeställningar göras samt åsikter vidarebefordras.

anmälan till läseåret 2002-2003 och anmälan om adressändring

ansökan till fortsatta studier (konstdoctor)
sid 1
sid 2
sid 3
ansökan till extraordinarie studerande

ansökan om att återfå studierätt
sid 1
sid 2
ansökan om prestationsrätt till fristående studier (FSR-blankett)
sid 1
sid 2
sid 3
sid 4

ansökan om rätt till biämnesstudier och anvisningar (gäller studerande vid Konstindustriella högskolan)

ansökan om tillgodoräknandet av studier
sid 1
sid 2
anvisningar

ansökan om konstmagistersgrad

praktikavtal
sid 1
sid 2
sid 3

blankett för kursfeedback
anhållan om korrigering av studieprestationsuppgifter
blankett för betygsbeställning
blankett för slutarbete
resumé över slutarbetet
Uppdaterat 20.8.2002

 

| Studieservicen | | Till högskolans hemsidor |