Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studerandetutors

 

Undervisnings- och annan personal på avdelningarna ger handledning i frågor som gäller studiernas innehåll och sätt att studera.

De ordinarie lärarna har mottagningstider varje vecka. För de studerande utses även en personlig lärartutor, med vilken den studerande kan gå igenom studiernas gång och val gällande studierna. Lärartutorn hjälper med att lägga upp personliga studieplan samt understöder framskridningen av studierna i enlighet med planen.

Rådgivningsdagar anordnas i början av höstterminen för de nya studerandena, där ärenden gällande studiernas inledande behandlas. Samtidigt delas de nya studerandena i mindre grupper i vilka äldre studerande fungerar som ledare (tutors). Allmän rådgivning angående studierna ges av studierådgivaren vid studieservicen.

Uppdaterat 22.8.2002