Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studiestöd vid Konstindustriella högskolan

 

Studiestödsärenden för de studerande vid Konstindustriella högskolan sköts i 6. våningen (rum 6053). Studiestödsansökningar tas emot och behandlas här, liksom besluten om återindrivning. Här finns även information om alla ärenden och problem som ansluter sig till studiestödet.

Som sekreterare för studiestödsnämnden fungerar Marja Airaksinen, marja.airaksinen@uiah.fi.

Uppdaterat 16.11.2001