Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studiesociala ärenden

personalen och servicen

studerandeurvalet

studier vid högskolan och studiehandböcker

studier utomlands

studiesociala ärenden

blanketter för feedback m.m.

övriga linkar

studiestöd
studiestöd vid Konstindustriella högskolan
studiestödscentralen (FPA)
FPA:s övriga tjänster
stipendiehandböcker
information om forskningsstipendier
Forskningsservice-enheten vid Åbo universitet underhåller ett register över forskningsstipendier som innehåller överensstämmande grunddata över 500 finansiärer av forskningsprojekt inom olika vetenskaper (stiftelser och fonder, andra privata källor, Finlands Akademi, övriga offentliga, nordiska, europeiska samt andra utländska finansiärer).
Informationen är för avtalsorganisationernas interna bruk.
Sibelius Akademins stipendiepublikation
Finlands Akademi
FSF:s publikation Stipendier och studiestöd
TEKES -Teknologiska utvecklingscentralen
bostäder
HOAS
Finlands Studiebostäder Ab SOA
hälsovård
Studententernas hälsovårdsstiftelse SHVS
motion
tutorverksamhet
studierådgivning och handledning, lärartutors
studerandetutors
studentkåren TOKYO
Finland - offentliga tjänster
Uppdaterat 21.4.2002 | Studieservicen | | Högskolans hemsidor |