Logo

Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studier utomlands

personalen och servicen
0
studerandeurvalet
0
studier vid högskolan och studiehandböcker
0
studier utomlands
0
studiesociala ärenden
0
blanketter för feedback m.m.
0
övriga linkar

Adress

hur söka sig utomlands
internationella Konstindustriella högskolan; utbyte mellan högskolor, konferenser och utställningar, program
Cumulus Kit 2001-2003
International Affairs Centre
centralen för det internationella personutbytet CIMO
utbytesprogrammet lärare och studerande vid universitet och högskolor inom Norden NORDPLUS
Uppdaterat 3.III.2000 | Studieservicen | | Högskolans hemsidor |