Logo

Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studier vid Konstindustriella högskolan och studiehandboken

personalen och servicen
0
studerandeurvalet
0
studier vid högskolan och studiehandböcker
0
studier utomlands
0
studiesociala ärenden
0
blanketter för feedback m.m.
0
övriga linkar
Konstindustriella högskolan - Studieservicen
handboken för grundstudier
förordningar och anvisningar
serviceavgifterna vid studieförvaltningen
övriga förordningar och anvisningar
avdelningarnas/utbildningsprogrammens hemsidor
databaser och statistik
lärdomsprovsresuméer 1993-2000
DORA-forskningsdatabas; fortsättningsstuderande och forskningsämnen


Uppdaterat 19.12.2002 | Studieservicen | | Till högskolans hemsidor |