Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 

Studieservicen har information om studerandeurval enligt den riksomfattande Universiteternas urvalsguiden som utges av Undervisningsministeriet och om högskolans egen urvalsguide som utkommer i början av februari. Du kan även följa med tidningsannonserna, som publiceras bl.a. på Helsingin Sanomats skolningssidor.

Konstindustriella högskolan presenterar sig årligen på både riksomfattande och regionala mässor, s.s. Studia och UniExpo, där det är möjligt att bekanta sig med högskolans utbud av studier.

Elevgrupper och andra intresserade har en möjlighet att bekanta sig med högskolans verksamhet även under guidade besök. Mera information: Int. kurator Pekka Uusivuori, pekka.uusivuori@uiah.fi tel: 756 30 426.