Logo

Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Studerandeurval 2003

personalen och servicen
0
studerandeurvalet
0
studier vid högskolan och studiehandböcker
0
studier utomlands
0
studiesociala ärenden
0
blanketter för feedback m.m.
0
övriga linkar
Konstindustriella högskolan - Studieservicen
Allmänt
Urvalsförfarandet studier för kandidat- och magisterexamen
Ansökningstiderna och tidtabellen
Inledningsplatserna
Att posta ansökningen
Förhandsuppgifterna
Ansökningsblanketten för 2003
Fakulteter och utbildningsprogram
Avgiftsbelagda tryckalster:
Förhandsuppgifter och urvalsuppgifterna 1996-2002

Du kan bekanta dig gratis med Konstindustriella högskolans urvalsförfarande, ansökningsanvisningar och -blanketter på de här sidorna. Det är avgiftsbelagt att bekanta sig med eller att printa ut förhandsuppgifterna som ingår i urvalsprovet för konstkandidatexamen eller för utbildningsprogrammet för teckningsundervisning.

Urvalsförfarandet för konstdoktorsexamen
Övrigt
Abi-info och mässor
Ansökan till extraordinarie/fristående studier (bl.a. FSR-avtal)
Yrkesmässig kompletteringsutbildning
Öppna högskolan
Exempel på urvalsuppgifter utförda av de ansökande 1996
Uppdaterat 15.1.2003 | Studieservicen | | Till högskolans hemsidor |