Logo

Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
Personalen och servicen

   
   
personalen och servicen
0
studerandeurvalet
0
studier vid högskolan och studiehandböcker
0
studier utomlands
0
studiesociala ärenden
0
blanketter för feedback m.m.
0
övriga linkar
Konstindustriella högskolan - Studieservicen

Studieservicen sköter centraliserat olika ärenden som gäller studieadministrationen vid högskolan.
Servicepunkten är lokaliserad på 6. våningen och är öppen dagligen kl. 12-15.


Utbildningsplanering, bedömning av undervisningen och annan verksamhet, tutorverksamhet

 • PÄIVI ARONEN,
  rum 6055, tel: 756 30351, paivi.aronen@uiah.fi

  skolningsplanerare; redigering av studiehandböcker, utvecklandet av examina och undervisningsplaner, bedömningen av undervisningen och olika projekt inom högskolepedagogiken, lärar- och studerande tutorverksamhet.
PÄIVI ARONEN
 • PULMU FÖHR-SILTAVUORI,
  rum i gallerikorridoren, 6. vån., tel: 756 30403, pulmu.fohr-siltavuori@uiah.fi

  koordinator för studiernas handledning under det två-åriga utvecklingsprojektet 2002 - 2003
PULMU FOHR-SILTAVUORI
 • PEKKA UUSIVUORI,
  rum 6071, tel: 756 30426, pekka.uusivuori@uiah.fi

  tillfällig forskare; förverkligande av studerandeförfrågningar, sammandrag och analyser
PEKKA UUSIVUORI

Studierådgivning, examensbetyg, studieprestationsregister

 • VIRPI RIISSANEN,
  rum 6052, tel: 756 30215, virpi.riissanen@uiah.fi
  studiesekreterare; allmän studierådgivning, studieprestationsregistret, språkstudier, examensbetyg
VIRPI RIISSANEN
 • TIINA TATTARI,
  rum 6052, tel: 756 30220, tiina.tattari@uiah.fi
  planare; studiedatasystem, statistik gällande studier och ansökande, översättningar av examensbetyg
TIINA TATTARI

Anmälningar, studiebetyg, stipendier, rådgivning och information

 • GITTA HERRANEN,
  rum 6050/6051, tel: 756 30214, gitta.herranen@uiah.fi
  studiesekreterare; kontors- och informationsuppgifter angående studerandeurvalet, anmälningar, studiebetyg, uppdatering av studiematrikeln, allmän rådgivning och information, stipendier, registerutdrag över studieprestationerna, namn- och adressändringar, extraordinära studeranden, orienteringsbesök, statistik
GITTA HERRANEN
KIRSTI SAARIMÄKI

Studiestödsärenden

 • MARJA AIRAKSINEN,
  rum 6053, tel: 756 30212, marja.airaksinen@uiah.fi
  amanuens; studiestödsärenden, förberedande av beslut och uppföljning av förutsättningarna för stödet, sekreterare för studiestödsnämnden
MARJA AIRAKSINEN

Högskolesamarbete, praktik, statistik och rapporter

 • MARJO IMMONEN,
  rum 6050, tel: 756 30211, marjo.immonen@uiah.fi
  chef för studieservicen; koordinering av avdelningens uppgifter, föredragande till rektorn och styrelsen i studieadministrativa ärenden, förberedande av utlåtanden, överensstämmelse av examina och allmän rådgivning
MARJO IMMONEN

Int. kurator, utländska studerande

 • HELENA HÄRKÖNEN,
  rum i gallerikorridoren, 6. vån., tel: 756 30508, helena.harkonen@uiah.fi
  int. kurator; mottagning av utländska studerande, informations- och bostadsärenden, internationell korrespondens, ansökningar och antagningsbeslut för utländska studerande, allmän rådgivning i ärenden gällande inflyttning i landet, information och anvisningar gällande utlänningars ansökningar, studerandemotion, orienteringsbesök för studerandegrupper
HELENA HÄRKÖNEN
 

Språkstudion

 • LÄRARNA VID SPRÅKSTUDION
  rum 4313, tel: 756 30365
 • SPRÅKSTUDIORNA
  rum 4316, 4317 och 4318,   4. vån.
 • ILPO KURKI,
  rum 4314, tel: 756 30222, förnamn.efternamn@uiah.fi
  övningsmästare; språkstudietjänster, organisering av studiematerial, anskaffning av självstudiematerial, uppdatering av Info-TV, Internet-information
ILPO KURKI

Uppdaterat 4.9.2002

| Studieservice | | Högskolans hemsidor |