SCHEMA ÖVER DE VIKTIGASTE ENSAMRÄTTIGHETERNA GÄLLANDE IMMATERIALRÄTT

RÄTT OBJEKT FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR SKYDDETS
UPPKOMST
ÅTGÄRDER FÖR
SKYDDETS UPPKOMST
SKYDDSTID SKYDDETS OMFATTNING
UPPHOVSRÄTTEN
Upphovsrätten Ett skriftligt eller konstnärligt verk Tröskel för verket (originalitet) Inga 70 år från konstnärens dödsår 1. uteslutande rätt att bestämma om verket
2. upphovsmannaskap
3. respekträtt
Fotografensrätt Ett fotografi
Alla bilder producerade med fotografiska medel skyddas Inga 50 år från producerandet av fotografin Uteslutande rätt att framställa exemplar av den och använda dem offentligt
INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER
Patenträtt En uppfinning 1. Kan utnyttjas industriellt
  a) är teknisk till sin natur
  b) teknisk effektivitet
  c) är reproducerbar
2. Ny
3. Uppfinningströskel
Registerring vid patent-
och registerstyrelsen
20 år från inlämnandet av ansökningen Ensamrätt att bl.a.
1. tillverka, sälja, använda eller importera patentskyddade varor
2. sälja, använda eller importera varor eller använda metoder som patenterats
Modellrätt En modell, dvs varans form eller skick eller dekorationens (ornamentets) utseende 1. Ny
2. Skiljer sig väsentligt från det tidigare
Registrering vid patent- och registerstyrelsen 3x5 år från inlämnandet av ansökningen Ensamrätt att bl.a. producera, importera eller sälja varor som skyddet omfattar
Nyttomodellrätt En teknisk lösning i form av varans form och/eller konstruktion 1. Kan utnyttjas industriellt
2. Ny
3. Skiljer sig väsentligt från det tidigare
Registering vid patent- och registerstyrelsen 2x4 år från inlämnandet av ansökningen Ensamrätt att bl.a. producera, importera, sälja eller andvända med nyttomodellsskyddade produkter
Varumärkesrätt Ett kännetecken som kan bildas av allehanda objekt Förmåga att urskiljas 1. Registrering vid patent- och registerstyrelsen
2. Befästning
Obegränsad; registreringen bör dock förnyas formellt vart 10. år Rätt att förhindra andra att använda i näringslivet ett sådant varumärke som kan förväxlas med ett skyddat varumärke
Firmarätt Ett kännetecken för företag och yrkesidkare.
Det senare kan utgöras av allehande objekt
Förmåga att urskiljas 1. Registrering vid patent- och registerstrelsen
2. Befästning
Obegränsad Rätt att förhindra andra att använda i näringslivet ett sådant varumärke som kan förväxlas med ett skyddat varumärke

09.09.1993