KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
STUDIESERVICEN

ANVISNINGAR FÖR SLUTARBETE
30.9.1996, 24.8.1997, 10.11.1998

  1. Allmänt
  2. De olika skedena av slutarbetet
  3. Ansökan om rättelse
  4. Arkiveringen, offentliggörandet och sekretessbeläggningen av slutarbetet
  5. Ägo- och upphovsrätten till slutarbetet
  6. Tilläggsinformation för slutarbetet
  7. Bilagor
        - Blankett för slutarbete
- Uppläggningen av slutarbetsresumén
- Blankett för resumén för slutarbetet
- Schema över granskningen av slutarbetet
- Schema över upphovsrätten

 

| Studieservicen |

 
Uppdaterat 6.III.2000