BIÄMNESSTUDIER OCH FRITT VALBARA STUDIER

Efternamn _____________________

Förnamn
(understrecka tilltalsnamnet)__________________________________

Studerandenummer _______________________

Inledningsår ___________________________

Utbildningsprogram ________________________________________________________________

Jag ansöker om studierätt för den följande studiehelheten (1-35 sv). Ifall det inte finns särskilt utrymme i för biämnesstudier/fritt valbara studier i undervisningsplanen för mitt utbildningsprogram, ansöker jag samtidigt att de ifrågavarande studieperioderna skulle ersätta mina huvudämnesstudier enligt det följande:
 

Biämnesstudieperiod eller
fritt valbar studieperiod

sv

Ersätter studieperioden
för huvudämnet

sv

_____________________________ ___ _____________________________ ___
_____________________________ ___ _____________________________ ___
_____________________________ ___ _____________________________ ___
_____________________________ ___ _____________________________ ___
_____________________________ ___ _____________________________ ___
Studieveckor sammanlagt __________________ _____________________________

 

Datum ____________________________

Underteckning ____________________________

 

Avdelningschef

Avdelningschef

(biämnesutbildningsprogrammet/

(huvudämnesutvecklinggsprogrammet)

andra utbildningsprogrammet)

 

BESLUT Godkänt r Avslaget r
 

BESLUT Godkänt r Avslaget r

Datum _____________________

Datum ____________________

Underteckning _____________________

Underteckning _____________________

Förtydligande av namnet

Förtydligande av namnet

 

Beslutet vidarebefordras till studierådgivaren vid studieservicen.