KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
STUDIESERVICEN
Anvisning
14.9.1998
 

BIÄMNESSTUDIER OCH FRITT VALBARA STUDIER

Med denna blankett ansöks prestationsrätt till biämnesstudiehelheter som avläggs vid ett annat skolningsprogram och fritt valbara fristående studieperioder vid Konstindustriella högskolan. Till biämnesstudier som arrangeras av de övriga högskolorna inom huvudstadsregionen sker ansökningen med en särskild FSR-avtalsblankett.

En studerande vid Konstindustriella högskolan kan avlägga enligt undervisningsplanen 15-35 studieveckor som biämnesstudier vid ett annat utbildningsprogram eller på konstavdelningen. Biämnesstudierna kan ersätta en motsvarande mängd ämnes- eller fördjupande studier inom det egna utbildningsprogrammet, ifall det inte finns särskilt utrymme för biämnesstudier inom undervisningsplanen. Därutöver kan den studerande avlägga 1-15 studieveckor som fritt valbara studier enligt undervisningsplanen. Dessa kan vara fristående kurser inom ett annat utbildningsprogram eller på konstavdelningen och prestationsrätt till dem ansöks med denna samma blankett. En egen blankett ifylls för varje utbildningsprogram.

Avdelningschefen (biämnesutbildningsprogrammet/andra utbildningsprogrammet), som denna blankett inlämnas till, besluter om prestationsrätten till biämnesstudier och fritt valbara studier. Användningen av studier avlagda som biämnen eller som fritt valbara studier som ersättande prestationer i huvudämnesstudier skall diskuteras med den egna avdelningschefen. Avdelningschefen för huvudutbildningsprogrammet bestämmer om ersättandet.

Blanketten lämnas till avdelningschefen (biämnesutbildningsprogrammet) som efter sitt beslut skickar blanketten till avdelnigschefen för huvudutbildningsprogrammet. Denne vidarebefordrar beslutet vidare till studierådgivaren vid studieservicen.

Tilläggsinformation: Studieservicen, studierådgivarna, tel: 7563 0215 eller 7563 0220