Konstindustriella högskolan ANSÖKAN FÖR ATT ÅTERFÅ STUDIERÄTTEN
Studieservicen Se Anvisning 1

 

Personuppgifter
Efternamn, även tidigare
(textat eller maskinskrivet,
understrecka tilltalsnamnet)
Förnamn Personsignum
Näradress
 
Postort
 
Telefon, arbete
 
Telefon, hem
 

Utbildningsprogrammet
 
Jag ansöker att jag återbeviljas studierätten till det följande utbildningsprogrammet:
 
            up för beklädnadsdesign och dräktkonst
 
            up för bildkonst Pallas
 
            up för Design Leadership
 
            up för filmkonst
 
            up för fotografikonst
 
            up för grafisk design
 
            up för hantverk och konstindustri
 
            up för industridesign
 
            up för inredningsarkitektur och möbeldesign
 
            up för keramik- och glasdesign
 
            up för nya medier
 
            up för scenografi
 
            up för teckningsundervisning
 
            up för textilkonst
 

Tidigare anmälningar
 
Jag har senast blivit godkänd som studerande i urvalsprovet år ________
 
Jag har senast anmält mig som närvarande för läseåret   ________ - ________
 
Byte av utbildningsprogram/inriktningsalternativ år ________
 
Tidigare utbildningsprogram/inriktningsalternativ:   _________________________________________________________