AVDELNINGEN FYLLER I
 
De följande studierna tillgodoräknas den ovannämnda examen och de ersätter de följande studierna upptagna i undervisningsplanen.

De ersättande studierna/studierna som inkluderats i examen

Vilka studieperioder enligt undervisningsplanen ersätter de vidstående studierna

 
Datum         ____ /____   20____
 
Den bifallandes underskrift             ____________________________________
 
Förtydligande av underskriften        ____________________________________

 

Beslutet bör vidarebefordras till studierådgivaren vid studieservicen och till den ansökande.

Päivitetty 15.2.00