Utlåtande från utbildningsbranschen
      Understöds enligt ansökan
      Understöds enligt ansökan med följande ändringar eller tilläggsstudier:
 
 
 
    Understöds inte. Motiveringar:
 
 
 
  Helsingfors ______ /______ 20______
 
  Professor/biträdande professor __________________________________________
Utlåtande från forskningsrådet
      Understöds enligt ansökan
      Understöds enligt ansökan med följande ändringar eller tilläggsstudier:
 
 
 
      Understöds inte. Motiveringar:
 
 
  Helsingfors ______ /______ 20______  
 
  Ordförande för forskningsrådet _________________________________
 
  Sekreterare __________________________________________
Beslut
      Beviljas studierätt enligt forskningsrådets beslut.
      Beviljas inte studierätt. Motiveringar:
 
 
 
  Helsingfors ______ /______ 20______
 
  Rektor ______________________________________________
 
  Föredragande _______________________________________