KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN ANSÖKAN TILL FORTSATTA STUDIER
 
Anlänt till studieservicen ____ /____ 20____
Ansökan till konstdoktorsexamen
Efter- och förnamn
Näradress
Postnummer och -ort
Tel. Hem/arbete ______________________________     Person signum ___________________
Tidigare studier, examensbetyg som bilaga    
Avläggningsår  
________ Konstmagisterexamen
Utbildningsprogrammet ____________________________________________
________ Slutexamen från Konstindustriella högskolan
_________________________________________________________vilken bransch
________ Annan högskoleexamen, vilken ________________________________
Utbildningsprogrammet ____________________________________________
________ Annan högskoleexamen, vilken __________________________________________
Ämnet för slutarbetet:
 
Utbildningsbranschen som du ansöker till (endast en)
      beklädnadsdesign och dräktkonst       keramik- och glasdesign
      Design Leadership       konstavdelningen
      filmkonst       nya medier
      fotografikonst       scenografi
      grafisk design       teckningsundervisning
      hantverk och konstindustri       textilkonst
      industridesign       övrigt, vad
      inredningsarkitektur och möbeldesign
Forskningsämne:
 
Forskningsplan, där forskningens ändamål, problem, utförandesätt, tidtabell och finansiering bör framkomma. De övriga bilagorna, se anvisning..
Bilaga  
Uppdaterat 8.2.2001