KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN ANMÄLAN TILL LÄSEÅRET 2002-2003
Tavastvägen 135 C ANMÄLAN OM ADRESSFÖRÄNDRING
00560 HELSINGFORS
Tel. 09-7563 0214, 09-7563 0347, 09-7563 0507

Ifylls med tydligt textade bokstäver
1. Personsignum 2. Efternamn 3. Förnamn
(tilltalsnamnet understreckat

4. Anmälan:
      Höstterminen Närvarande Frånvarande
      Vårterminen Närvarande Frånvarande
5. Examen som skall avläggas
Konstkandidat (120 sv) Konstmagister, kompl. Överflytting från konstkand. examen (120 sv) till konstmagisterexamen
Konstmagister (60-100 sv) Konstlic. Extraodrinär studerande
Konstmagister (180 sv) Konstdoktor  
6. Utbildningsprogram/fristående program du anmäler dig till läseåret 2000-2001
Up för animation Up för industriell design Up för reklam- och informationsfilm
Up för beklädnadsdesign och klädkonst Up för inredningsarkitektur och möbeldesign Up för scenografi
Up för Design Leadership Up för keramik och glasdesign Up för teckningsundervisning
Up för filmkonst Konstnärers pedagogoska studier Up för textilkonst
Up för fotografi Up för möbeldesing Up för utrymmesdesign
Up för grafisk design Up för nya medier  
Up för hantverk och konstindustri Up Pallas/konstavdelningen  

7. Adressändring
Näradress:
 
Postnummer:                       Postort:                                         Telefon
8. Ändring av hemkommun
Hemkommun
9. Övriga förändrade uppgifter (vid namnändringar bör ämbetsbetyg uppvisas)
 

10. Övrig information angående studierna:
Har du studerat eller praktiserat utomlands föregående termin? Ja, under tre månader Ja, över tre månader Nej
Har du redan avlagt en annan högre högskole-examen? Ja Nej
Studerar du i en annan högskola för en annan examen eller vid ett annat
utbildningsprogram vid Konstindustriella där du är anmäld som närvarande?
Ja, var ______________________________________ Nej
Ifylls av fortsättningsstuderande:
Handledare
                                                                                Arbetets ämne

11. Överlåtelse av kontaktinformation
        1. Min kontaktinformation får överlåtas till myndigheter, föreningar, företag, etc.
        2. Får inte överlåtas
        3. Får överlåtas ENBART till Tokyos kalender

 
Datum       _____ /_____ 20_____                 Underskrift _______________________________________