ANMÄLAN OM ANTAGANDET AV EN PRAKTIKANT (2001)


 
 

Vi har antagit den följande grundexamensstuderanden vid Konstindustriella högskolan som praktikant
 

Namn
 

Utbildningsprogram
 

Kontaktinformation

Antalet studeranden som ansökt praktikantplatsen:

Praktikantens arbetsgivare
 

Personen ansvarig för praktiken
 

Kontaktinformation

Tidpunkten för praktiken
 

Praktikantens uppgifter/ansvarsområden samt målsättningen för praktiken

 

Beskedet om antagandet av praktikanten skall vidarebefordras till studieservicen med denna blankett utan dröjsmål genast efter valet.

___________________________________ ___________________________________

Tid och ort

Ansvarig person hos arbetsgivaren

 

Besked har anlänt till studieservicen: _____ /_____200__

 
Uppdaterat 8.2.2001