Blankett för ärenden och feedback till
studieservicen vid Konstindustriella högskolan
Namn

Adress

Postort

E-mail adress

Ämne

Meddelande:

Tack!

Konstindustriella högskolan
Studieservicen
Tavastvägen 135 C
00560 HELSIGFORS

Uppdaterat 7.12.1998