KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
 
ANSÖKAN TILL EXTRAORDINARIE STUDERANDE
 
Anlänt _____/_____ 20_____

Efter- och förnamn
Adress Postnummer
Tel. hem/arbete Personsignum
Tidigare studier
        student
        institutsexamen, vilken
        högskoleexamen, vilken
 
        ickeslutförd högskoleexamen: vilken examen
 
                        - universitetets/högskolans namn
 
                        - studiernas inledningsår ___________
 
        annan examen, vilken
Ansökningsgrunder           1.                             2.                             3.        
 
(se anvisningar)                    4.                  (annat, vad)
 
Ämnar du inkludera studierna i någon högskoleexamen?
 
Ja         i vilken _________________________________________         Nej    
 
Bifall av den egna institutionens professor antingen på denna blankett eller på en skild bilaga
 
 
Institutionen:                                             Underskrift
Förtydligande av professorns underskrift:
 
Kostnaderna tas hand om av:         den sökande             den sökandes högskola        
Utbildningsprogrammet du ansöker till
 
Studieperioderna du ansöker till (en skild bilaga vid behov)
 
 

OBS!   Om du ansöker till studier vid flera institutioner bör en skild ansökan fyllas i för varje institution jämte bilagor och arbetsprov.
 
De övriga institutionerna du lämnat en ansökan till