URVALSUPPGIFTER 1996

Fotografikonst

Del III i urvalsprovet


Uppgift 7

Torsdagen 30.5.1996 kl. 8.00 - 12.00

I/EYE

Jag sett med egna ögon: Det kända och okända jaget. Två jag. Metamorfosen av två motsatta karaktärsdrag i mig. (Ta med en fickspegel!)

Utförande

Fritt, på ett ark i A2-storlek

Bedömningsgrunder

Förmåga att berätta något väsentligt och trovärdigt om sig själv, förmåga att omvandla fantasibilder till visuella bilder


Exempel:

Uppdaterat 22.1.1999