URVALSUPPGIFTER 1996

INDUSTRIELL DESIGN

Del III i urvalsprovet


Uppgift 6

Onsdagen 29.5.1996 kl. 14.00 - 18.00

Planera ett sittutrymme utomhus för ca 20 personer på ett sandfält som är 60 x 30 m stort och som är svagt sluttande mot väster. Mur-arbetet du tidigare gjort som plastisk design fungerar som det centrala elementet på fältet.

Utförande

Förevisa din lösning från fågelperspektiv. Arbetet utförs med vattenfärger på ritpapper i A3 storlek.

Bedömningsgrunder

Utvecklande av temat i ditt Mur-arbete i lösningen av sittmöjligheterna, behandling av utrymmet, presentationssätt


Exempel:

Uppdaterat 22.1.1999