URVALUPPGIFTER 1996

INDUSTRIELL DESIGN

Del II i urvalsprovet


Uppgift 1

Måndag 27.5.1996 kl. 8.00 - 12.00

Forma av lera både ett inre och yttre utrymme: en mur som förhindrar och skyddar. Hålet är ett viktigt element, genom vilket den andra sidans realitet syns. Använd geometriska grundformer i ditt arbete.

Utförande

Forma av leran som står till buds din mur på det givna underlaget, i storleken 25 x 25 cm.
Arbetet får vara maximalt 20 cm högt.

Bedömningsgrunder

Fyndighet i uttrycksättet, plasticitet, utförande


Exempel:

Uppdaterat 22.1.1999