URVALSUPPGIFTER 1996

INREDNINGSARKITEKTUR OCH MÖBELDESIGN

Del III i urvalsprovet


Uppgift 7

Torsdagen 30.5.1996 kl. 8.00 - 12.00

En helbeklädd, uppstoppad länstol

Utförande

Designa och gör en modell av de givna materialen i skalan 1:5

Bedömningsgrunder

Gestaltning av utrymme, form, färg och struktur, behandling och komposition, användning av materialer


Exempel:

Uppdaterat 22.1.1999