KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
STUDIESERVICEN

EXEMPEL FRÅN URVALSUPPGIFTERNA 1996

 
  Bilder: Sonja Siltala och Soile Tirilä
  Uppdaterat 3.3.2000