Logo

Konstindustriella högskolan

Studieservicen


personalen och servicen
0
studerandeurvalet
0
studier vid högskolan och studiehandböcker
0
studier utomlands
0
studiesociala ärenden
0
blanketter för feedback m.m.
0
övriga linkar
Adress

Studieservicen vid Konstindustriella högskolan är en rådgivings- och service-enhet som centraliserat sköter om ärenden gällande högskolans studieadministration. Studieservicen ger råd och hjälper bl.a. i ärenden som gäller olika studiemöjligheter vid högskolan, ansökandet till studerande och studierna för studeranden som redan är antagna vid högskolan samt praktiska arrangemang angående studierna.

Förutom rådgivnings- och handledningstjänster planerar och organiserar studieservicen även utvecklingsarbetet för undervisningen vid högskolan, studerandeurval och bedömningar samt understöder avdelningarnas arbete med de ifrågavarande områdena.

Till studieservicens uppgifter hör även att förbereda och framlägga olika stadgor och utlåtanden angående olika studieärenden och studerandeurval.

Uppdaterat 22.2.2000 | Suomeksi | | In English |     | Till högskolans hemsidor |