PROMOOTIOSANASTOA

Promootio
Promootio on akateeminen juhla, jossa myönnetään yliopistolliset arvot: Taideteollisessa korkeakoulussa kyseessä ovat sekä maisterin ja tohtorinvihkiäiset. Akateemisen arvon tunnuksena maistereille luovutetaan seppele sekä kirjallinen todistus, diplomi saavutetusta arvosta. Vihittävät tohtorit puolestaan saavat tieteellisen vapauden vertauskuvana tohtorinhatun sekä maisterien tapaan diplomin

Juhlamenojen ohjaaja
Tiedekunnan valitsema henkilö, professori tai dosentti, joka johtaa juhlamenojen kulkua. TaiKin vuoden 2001 promootion juhlamenojen ohjaajaksi on valittu Taideosaston johtaja, professori Sakari Marila.

Kunniakannot
Promovendit kantavat promootiotanssiaisissa erityisesti kunnioittamiaan henkilöitä tarkoitukseen varatussa kultatuolissa. Tapa vakiintui filosofisen tiedekunnan promootiossa vuonna 1882, jolloin Suomen ensimmäistä naismaisteria Emma Irene Åströmiä kannettiin promootiotanssiaisissa.

Kunniatohtori
Doctoris honoris causa. Yliopisto kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia merkkihenkilöitä myöntämällä heille tohtorin arvon. Ensimmäisen kerran Suomessa, kunniatohtorin arvoja jaettiin filosofisen tiedekunnan promootiossa vuonna 1840. Taideteollisen korkeakoulun ensimmäisessä juhlallisessa promootiossa vuonna 1993 kutsuttiin kunniatohtoreiksi seuraavat, taideteollisen alan kehittämiseen merkittävästi vaikuttaneet henkilöt:

 • Dott. Alberto Alessi Anghini, Alessi s.p.a, Milano
 • Toimitusjohtaja Jaakko Ihamuotila, Neste Oy
 • Professori, arkkitehti Juhani Pallasmaa, Teknillinen korkeakoulu
 • Tekstiilitaiteilija Kirsi Rantanen
 • Taiteilija, professori Timo Sarpaneva

Maisterinseppele
Maisteriseppele on perinteisesti ollut promootion suojelijan Apollon, laulun, runouden ja valon jumaluuden, laakeriseppele, joka symboloi tieteitä ja vapaita taiteita. Taideteollisen korkeakoulu on kuitenkin päätynyt toisenlaiseen käytäntöön. Maisteripromovendille ei sidota laakeriseppelettä vaan kulloiseenkin promotioon suunnitellaan seppele, jonka viimeistelee hänen oma seppeleensitojansa tai sitojattarensa seppeleensitojaisissa, jotka järjestetään promootiota edeltävänä päivänä.

Viitan nimikointi
Promootioaktisssa vihittävien tohtoreiden päälle puetaan professori Päikki Prihan suunnittelema tohtorinviitta. Viitan vuoreen nimikoidaan kunkin viittaa käyttäneen tohtorin nimi.

Primus
Korkeakoulu nimeää etevimmän, aikaisemmin myös nuhteettomimman, maisterin ja tohtorin, jotka vihitään promootioaktissa ensimmäisellä kunniasijalla ja jotka osoittavat vihittävien edustajina näiden oppineisuuden vastaamalla osastoa edustavan professorin esittämiin maisterin ja tohtorinkysymyksiin.

Promoottori
Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille arvonmerkit. Promoottoriksi valitaan (periaatteessa) virkaiältään vanhin professori. Vuoden 2001 promootion promoottorina toimii vararehtori, professori Yrjänä Levanto.

Promotus (mask.), promota (fem.), promoti (mon.)
Vihitty maisteri tai tohtori.

Promovendi
Vihittävä maisteri tai tohtori.

Seppeleensitojaiset
Kunkin maisterin oma seppeleensitoja tai -sitojatar, yleensä puoliso, viimeistelee vihittävän maisterin seppeleen. Urotyötä juhlitaan jälkeenpäin seppeleensitojaisillallisella aktia edeltävänä iltana. Yleinen seppeleensitojatar avustaa seuralaisia seppeleiden sitomisessa.

Tohtorinhattu
On tieteellisen vapauden vertauskuva. Taideteollisen korkeakoulun tohtorinhattu on sininen ja klassisen lyyran sijalla on Ylämaan spektroliitista valmistettu, Pallas Athenen kypärää muistuttava, Olli Tammisen muotoilema kivinen levy.

Tilaukset ajoissa:

  Hattuliike Wahlman Oy
  Pohjoisesplanadi 35
  00100 Helsinki
  puh. 09 639 939
Hattu valmistetaan käsityönä ja jokaiselta otetaan reikäkortilla tarkat päänmuodot.

Yleinen seppeleensitojatar
Promovendien valitsema korkeakoulun professorin tai muun merkkihenkilön naimaikäinen tytär, jonka tehtäviin kuuluu seppeleen sitominen poissaolevina vihittäville maistereille ja niille promovendeille, joilla ei ole omaa seppeleensitojaa, sekä muiden seppeleensitojien ja sitojattarien opastaminen tässä toimessa. Ensimmäinen yleinen seppeleensitojatar valittiin filosofisen tiedekunnan promootioon vuonna 1832.

Yliairut
Johtaa juhlamenoja yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa, apunaan osastoja edustavat opiskelija-airueet. Vuoden 2001 promootion yliairueeksi on valittu Muoti- ja tekstiilitaiteen osaston professori Päikki Priha