Logo

Taideteollinen korkeakoulu
OpintoasiainpalvelutHakeminen ylimääräiseksi opiskelijaksi

OHJE
20.01.2000

TaiK osoite

Taideteollisessa korkeakoulussa (TaiK) opiskelee vuosittain ylimääräisinä opiskelijoina noin 200 opiskelijaa, jotka suorittavat tutkinnon jossakin muussa korkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. Korkeakoulun kokoon nähden suhteellisen suuri määrä ylimääräisiä opiskelijoita on osoitus Taideteollisen korkeakoulun avoimesta ja joustavasta suhtautumisesta yli korkeakoulurajojen tapahtuvaan opiskeluun. Korkeakoulu on myös kiinnostunut kehittämään yhteistyötään muiden kotimaisten korkeakoulujen kanssa sivuaineopintomahdollisuuksien parantamiseksi.
Hakuperusteet
Opiskeluoikeus
Hakumenettely
Maksut
Opintokortti ja todistus
Lisätietoja
Hakulomake
Taideteollisen korkeakoulun ylimääräisiä opiskelijoita ovat ne erillisiä opintoja suorittavat opiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa TaiK:ssa. Oheinen hakulomake on tarkoitettu niille, jotka hakevat Taideteolliseen korkeakouluun ylimääräisiksi opiskelijoiksi. Pääkaupunkiseudun korkeakulujen opiskelijoille on olemassa erillinen hakulomake (JOO-sopimus). Ulkomaalaisille tarkoitettu englanninkielinen hakulomake ohjeineen on erikseen.
Päivitetty 10.1.2003

Hakuperusteet

Ylimääräiseksi opiskelijaksi voidaan hyväksyä:

1. kansainvälisen opiskelijavaihto- tai muun sopimuksen perusteella hakeva henkilö
2. toisessa korkeakoulussa opiskeleva henkilö, jonka tarkoituksena on sisällyttää TaiK:ssa suoritetut opinnot oman yliopiston / korkeakoulun tutkintoon
3. muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa opiskeleva henkilö, joka täydentää opintojaan
4. muulla hyväksyttävällä perusteella hakeva henkilö.
Valintaa tehdessään TaiK asettaa hakijoista etusijalle ne, jotka toteuttavat korkeakouluopiskelijoiden liikkumista yli korkeakoulurajojen ja hakevat opinto-oikeutta tutkintoon sisällytettäviin opintoihin (kohta 2).

Opiskeluoikeus

Ylimääräinen opiskelija saa seurata luentoja ja tehdä harjoitustöitä niissä opintojaksoissa, joihin hän on saanut opiskeluoikeuden. Yleensä opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään kahteen opintojaksoon lukuvuodeksi kerrallaan. Sivuaineen opiskeluoikeus voi olla laajuudeltaan 15 - 35 opintoviikkoa ja opiskeluoikeus voi olla voimassa opintojen laajuudesta riippuen 1 - 3 vuotta. Opiskeluoikeuden voimassaoloaika tulee näkyviin hyväksyttyjen opiskelijoiden opintokorttiin.


Hakumenettely

Opiskeluoikeus ratkaistaan työnäytteiden perusteella niissä opintojaksoissa, joihin sisältyy harjoituksia tai muuta ohjattua opetusta. Hakijan tulee tällöin lähettää hakemuksen liitteinä 2 - 3 työnäytettä ao. opintojen alalta sekä kirjallinen perustelu, miksi hakee koulutukseen.

Ylimääräiseksi opiskelijaksi haetaan oheisella lomakkeella. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille on oma hakulomake ns. JOO-sopimukseen liittyen. Hakemukset jätetään Taideteollisen korkeakoulun opintoasiainpalveluihin. Hakuaika päättyy aina kuukautta ennen opintojakson alkua. Syyskuussa alkaviin opintoihin hakuaika päättyy 31.7.

Muiden korkeakoulujen opiskelijoilla, jotka hakevat opinto-oikeutta tutkintoon sisältyviin sivuaineopintoihin tai laajuudeltaan pienempiin opintokokonaisuuksiin, tulee pyytää hakemukseen oman laitoksensa hyväksyminen siihen, että opinnot TaiK:ssa luetaan hyväksi hakijan tutkintoon.

Koulutusohjelman opiskelijavalintojen suunnittelu- ja arviointiryhmä voi tarvittaessa kutsua hakijan haastatteluun tai pyytää hakijaa täydentämään työnäytteitään.

Päätöksen ylimääräiseksi opiskelijaksi hyväksymisestä tekee kunkin osaston osastonjohtaja. Tieto hyväksymisestä ja hylkäämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille postitse.


Maksut

Opinnot ovat maksullisia. Opiskelija maksaa maksut ennen opintojen alkua seuraavan taulukon mukaan (Ns. JOO-opiskelijoiden opinnot maksaa opiskelijan oma yliopisto):
Opiskelijan itsensä kokoama kokonaisuus,
opiskeluoikeus yhteen opintoviikkoon
- 2 - 5 ov
- 6 - 10 ov
- 11 - 35 ov
- yli 36 ov
200 EUR
450 EUR
750 EUR
1500 EUR
2550 EUR
 
Korkeakoulun räätälöimät täydennyskoulutusopinnot (postexperience studies)
opiskelijan henkilökohtaisten koulutustarpeiden mukaan
(mm. henkilöitä, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon)
 
Korkeakoululta tilattu tilaajan tarpeen mukaan räätälöity koulutus voidaan hinnoitella korkeakoulun tekemän tarjouksen perusteella, tilaajan ja korkeakoulun välisessä sopimuksessa sovitulla tavalla perustuen koulutuksen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Opintokortti ja todistus

Ylimääräiseksi opiskelijaksi hyväksytty saa halutessaan opintokortin. Jos opiskelija haluaa todistuksen opintojen kuluessa opintosuorituksistaan, hän saa sen opintoasiainpalveluista. Opintojen päätyttyä opiskelija saa opintosuoritusotteen opinnoistaan.


Lisätietoja

Korkeakoulun opetustarjonta on esitelty TaiK:n opinto-oppaassa, joka on TaiK:n WWW-sivulla http://www.uiah.fi/opintoasiat/opinto3.htm tai sen voi ostaa opintoasiainpalveluista, 6. kerros puh. 756 30214 ja 756 30507.


Hakulomake ylimääräiseksi opiskelijaksi