Logo

Taideteollinen korkeakoulu
Opintoasiainpalvelut

Haku ylimääräiseksi opiskelijaksi

Osoite

Taideteolliseen korkeakouluun voi hakeutua opiskelemaan perustutkinto- ja jatkotutkinto-oppaissa esiteltyihin opintoihin ns. ylimääräisenä opiskelijana. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa, vaan pelkästään ne opinnot (kutsutaan myös ns. erillisopinnoiksi), joihin hän on saanut opiskeluoikeuden. Opiskelu ylimääräisenä opiskelijana on maksullista ja maksuperusteet on esitelty hakuohjeissa, joiden yhteydessä on hakulomake.

Pääkaupunkiseudun yliopistojen kesken on olemassa ns. JOO-sopimus (JOO=joustava opiskelu-oikeus), jonka perusteella ko. yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulut pääkaupunkiseudulla) opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan erillisopintoja tai sivuaineopintoja pääkaupunkiseudun toiseen yliopistoon (tiede- ja taidekorkeakoulut). Sopimuksen ovat tehneet Taideteollisen korkeakoulun lisäksi Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Teatterikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Hakumenettely on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaksi. JOO-sopimuksen mukaisia opintoja varten on olemassa myös oma hakulomake (-pdf), joita saa kunkin yliopiston opintoasioiden palveluyksiköistä. Hakulomakkeeseen on saatava puoltomerkintä omasta koulutusyksiköstä. Asianmukaisesti täytetty hakulomake on toimitettava sen korkeakoulun opintoasioiden palveluyksikköön, johon opiskelija on pyrkimässä.

Taideteolliseen korkeakouluun pyrittäessä JOO-opiskelijaksi hakemuksen liitteeksi vaaditaan työnäytteitä. Hakija voi itse päättää, kuinka paljon ja millaisia työnäytteitä hän haluaa liittää hakemukseensa. Yleensä työnäytteitä on 2-4 ja ne voi toimittaa kirjekuoressa.

Yliopistojen opetustarjonnasta saa tietoa opinto-oppaista, jotka useimmilla yliopistoilla on myös verkossa.
Huomattava kuitenkin on, että yliopistot voivat rajoittaa ns. JOO-opiskelijoiden määrää ja päättää myös niistä kursseista/opintojaksoista, joihin JOO-opiskelijoita voidaan hyväksyä.
 

JOO- kotisivu

Linkkejä yliopistoihin:

Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Kuvataideakatemia
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Teatterikorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
 

Päivitetty 6.6.2002 | Opintoasiainpalvelut | | TaiK:n kotisivulle |         | WWW-hakemisto |