T a i d e t e o l l i n e n     k o r k e a k o u l u
K o n s t i n d u s t r i e l l a     h ö g s k o l a n

VALINTAOPAS
URVALSGUIDE

2002

Taiteen kandidaatin tutkinto
Konstkandidatexamen
Taiteen maisterin tutkinto
Konstmagisterexamen


Taideteollisen korkeakoulun valintaopas 2002
Hakuaika 1.2 - 15.3 2002

SISÄLLYSLUETTELO

Rehtorin tervehdys
1. OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA
2. TUTKINNOT
3. KOULUTUSOHJELMAT
    3.1 Elokuvataide
    3.2 Graafinen suunnittelu
    3.3 Keramiikka- ja lasitaide
    3.4 Keramiikka- ja lasisuunnittelu
    3.5 Kuvataideopetus
    3.6 Käsi- ja taideteollinen ala
    3.7 Lavastustaide
    3.8 Ma in New Media
    3.9 PALLAS -kuvataiteet
    3.10 Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
    3.11 Tekstiilitaide
    3.12 Teollinen muotoilu
    3.13 Tila- ja kalustesuunnittelu
    3.14 Vaatetussuunnittelu ja pukutaide
    3.15 Valokuvailmaisu
    3.16 Valokuvataide
4. VALINTAMENETTELY
5. HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
6. HAKEMUKSEN LIITTEET
7. KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET ENNAKKOTEHTÄVÄT
    7.1 Elokuvataide
    7.2 Graafinen suunnittelu
    7.3 Kuvataideopetus
    7.4 Lavastustaide
    7.5 PALLAS -kuvataiteet
    7.6 Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
    7.7 Tekstiilitaide
    7.8 Teollinen muotoilu
    7.9 Vaatetussuunnittelu ja pukutaide
    7.10 Valokuvataide
8. VALINTAKOKEIDEN II- JA III -OSA
9. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
10. HAKEMUKSEN POSTITUS
11. VALINTOJEN AIKATAULU
12. HAKEMUKSEN TARKISTUSLISTA
13. HAKULOMAKKEET   (PDF)   (HTML)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
1. STUDIERNA VID KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
2. EXAMINA
3. UTBILDNINGSPROGRAMMEN
    3.1 Filmkonst
    3.2 Grafisk design
    3.3 Keramik- och glaskonst
    3.4 Keramik- och glasdesign
    3.5 Bildkonstundervisning
    3.6 Hantverks- och konstindustriella branschen
    3.7 Scenografi
    3.8 Ma in New Media
    3.9 PALLAS bildkonsterna
    3.10 Inredningsarktektur och möbeldesign
    3.11 Textilkonst
    3.12 Industridesign
    3.13 Utrymmes- och möbeldesign
    3.14 Beklädnadsdesign och dräktkonst
    3.15 Fotografiskt uttryck
    3.16 Fotografikonst
4. URVALSFÖRFARANDET
5. ATT FYLLA I ANSÖKNINGSBLANKETTEN
6. BILAGORNA TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN
7. FÖRHANDSUPPGIFTERNA FÖR VARJE UTBILDNINGSPROGRAM
    7.1 Filmkonst
    7.2 Grafisk design
    7.3 Bildkonstundervisning
    7.4 Scenografi
    7.5 PALLAS bildkonsterna
    7.6 Inredningsarkitektur och möbeldesign
    7.7 Textilkonst
    7.8 Industridesign
    7.9 beklädnadsdesign och dräktkonst
    7.10 Fotografikonst
8. URVALSPROVETS DEL II OCH III
9. ATT EMOTTA EN STUDIEPLATS
10. ATT POSTA ANSÖKNINGEN
11. TIDTABELLEN FÖR URVALET
12. CHECKLISTA FÖR ANSÖKNINGEN
13. ANSÖKNINGSBLANKETTERNA   (PDF)   (HTML)

Tämän oppaan käyttö on sallittua vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Julkaisija: ©Taideteollisen korkeakoulun opintoasiainpalvelut
Toimitus: Gitta Herranen, Marjo Immonen, Hanna Lindberg
ISSN 0783-4063
Taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Valintaoppaan myyntipaikat.

Lisätietoja maksullisesta palvelunumerosta 6.1. - 31.3.2002 arkisin klo 12 - 15.
Puhelinnumero on 0600-12324 (puhelun hinta 1 e (5,95 mk) /min. + pvm).

Tilläggsinformation fås från ett avgiftsbelagt servicenummer under tiden 6.1. - 31.3.2001 vardagar kl. 12 - 15.
Telefonnumret är 0600 - 12324 (samtalets pris är 1 e (5,95 mk) /min + lna).


Valintaopas 2002 pdf-tiedosto

Urvalsguide 2002 pdf-format
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU ON UUDEN KULTTUURIN LUOVA LABORATORIO

Taideteollisella korkeakoululla on pitkät perinteet Suomessa. Koulutus alkoi keisarillisen senaatin päätöksellä tammikuussa 1871. Opiskelijoita ilmoittautui tuolloin 42. Esikuvana oli Tukholman veistokoulu, nykyinen Konstfack. Sen toiminta oli alkanut jo 25 vuotta aiemmin.

Modernin muotoilun ja taiteen suunnannäyttäjä

Sadankolmenkymmenen toimintavuotensa aikana korkeakoulu on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi maamme talouden ja kulttuurin sekä koko modernin eurooppalaisen muotoilun suuntaan. Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva, Kaj Franck, Armi Ratia, Birger Kaipiainen, Kyllikki Salmenhaara, Erik Bruun, Antti Nurmesniemi, Yrjö Kukkapuro, Kirsti Rantanen, Irma Kukkasjärvi, Pentti Sammallahti, Kain Tapper, Kimmo Pyykkö, Esa Vuorinen, Yrjö Wiherheimo, Heikki Orvola, Stefan Lindfors, Ilkka Suppanen, Janna Syvänoja, Harri Koskinen, Jyrki Parantainen, Elina Brotherus ovat kaikki koulumme kasvatteja.

Kansan tunteman lempinimensä Atski, korkeakoulu sai Rautatientorin laidalla olevasta Theodor Höjerin piirtämästä ylväästä rakennuksesta. Ateneum toimi sata vuotta taideteollisen koulutuksen ahjona. Nyt talossa toimii Valtion taidemuseo.

Kansainvälinen Taik on luova laboratorio

Tänään korkeakoulu, Taikki, kuten sitä nyt kutsumme, on suurin pohjoismaissa ja eräs arvostetuimpia koko maailmassa. Sen 1600 tutkinto-opiskelijaa ja nelisensataa opettajaa työskentelevät Arabian maineikkaaseen keramiikkatehtaaseen rakennetuissa tiloissa. Joukkoon mahtuu vuosittain yli 200 ulkomaalaista opiskelijaa, jotka edustavat kolmeakymmentä eri kansallisuutta. Taik on monikulttuurinen uuden kulttuurin luova laboratorio.

Korkeakoulun avarista tiloista avautuu näkymä Vanhankaupungin lahdelle. Rakennus on täynnä suunnittelustudioita, ateljeetiloja, työpajoja ja laboratorioita. Uusin tietotekniikka, tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja monipuolinen tekninen varustus antavat opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet tulevaisuutta luotaavaan luovaan työhön. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden yliopistojen kanssa luo laajat koulutusmahdollisuudet.

Arabianranta on kasvava monitieteinen yliopisto- ja korkeakoulukeskus

Tulevaisuudessa korkeakoulu tulee muodostamaan Arabianrantaan rakennettavan suuren taideteollisuuskeskuksen, muotoilu- ja mediakaupungin, luovan ytimen yhdessä Hackmanin, suomalaisen designin erään lippulaivan kanssa. Syksyllä 1995 saimme uudeksi naapuriksemme vireän Pop & Jazz konservatorion. Helsingin kaupungin taiteen ja viestinnän oppilaitos tuli alueelle 1999. Parahiksi vuosituhannen vaihteeseen valmistui maamme audiovisuaalisen median tutkimuksen ja koulutuksen kansallinen keskus Lume tehdasrakennuksen eteläpuolelle. Sen tilat toimivat myös alueen vireänä kulttuurikeskuksena. Ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu ARCADA muuttaa alueelle lähivuosina. Rakenteilla olevat Porttaalit tuovat naapureiksemme ja partnereiksemme suuren joukon tietoteollisuuden, kulttuurin ja muotoilun yrityksiä. Helsingin yliopiston Kumpulan ja Viikin kampukset ovat aivan naapureinamme.

Tavoitteena vaativa taiteellinen ammattitaito

Taideteollinen korkeakoulu kouluttaa vaativan taiteellisen ammattitaidon hallitsevia viestinnän, ympäristön ja esineiden muotoilijoita, muotoilujohtajia, elokuva-, lavastus- ja valokuvataiteen ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita, taideteollisuuden tutkijoita ja kulttuurin managereita. Uusien medioiden koulutus Medialaboratoriossa vahvistaa otettamme taiteen ja teknologian rajapinnasta. Mediakeskus Lume luo erinomaiset olosuhteet elokuvan, television ja lavastustaiteen opiskelulle ja digitalisoituvan mediamaailman tutkimukselle. Perustettu muotoilun innovaatiokeskus Designium, luo uusia mahdollisuuksia soveltaa osaamistamme käytäntöön yhteistyössä yritysten kanssa. Virtuaaliyliopisto luo täysin uudenlaisen tutkivan oppimisen opiskeluympäristön.

Laajat opiskelumahdollisuudet

Pyrkiessään korkeakouluun jokainen opiskelija valitsee yhden tarjolla olevista kahdestakymmenestäkahdestakoulutusohjelmasta. Opiskelumahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään valittuun koulutusohjelmaan vaan sivuaineopinnoilla voi luoda omaa osaamisprofiilia. Ohjelmaansa voi liittää opintojaksoja oman yliopiston opetustarjonnasta, muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta tai niiden yli sadan ulkomaisen korkeakoulun ohjelmasta, joiden kanssa TaiK:lla on yhteistyötä. Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla on tärkeä osa kansainvälistyvää koulutusta. Yhä useammin on tarjolla myös yhteisiä eurooppalaisia koulutusohjelmia.

Kaikilla korkeakouluun hyväksytyillä on oikeus suorittaa MA-tutkinto (MA eli taiteen maisteri) hyväksytysti suoritetun BA-tutkinnon (BA eli taiteen kandidaatti) jälkeen. MA-tutkinnon jälkeen voi hakeutua tutkijakoulujen tarjoamaan taiteelliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Taiteen tohtorin tutkinnon voi tänään suorittaa vain parissa muussa eurooppalaisessa taideteollisuuden korkeakoulussa.

Kansainväliset konferenssit tuovat ulottuvillemme uusimman tiedon. Täydennyskoulutus ja avoin korkeakouluopetus toteuttavat elinikäisen oppimisen ajatusta ja antavat mahdollisuuden osaamisen päivitykseen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tätä käyttää hyväksi vuosittain 2400 opiskelijaa. Koulutusta järjestetään Helsingissä, korkeakoulun aluekeskuksessa Vaasassa ja lähes kahdellakymmenellä muulla paikkakunnalla.

Opettajina alan arvostetuimmat ammattilaiset

Korkeakoulun opettajat ovat omien alojensa arvostetuimpia asiantuntijoita. Melko pienen vakinaisen henkilökunnan rinnalla työskentelee satoja tuntiopettajia ja vierailevia luennoitsijoita. Korkeakoulun opettajakuntaan kuuluu myös lukuisia tunnettuja ulkomaisia taiteilijoita ja muotoilijoita.

Kannustamme yrittäjyyteen

Pyrimme antamaan jokaiselle opiskelijalle vahvan osaamis- ja taitopohjan sekä tarvittavat viestintä- ja yhteistyövalmiudet ja innostuksen yrittäjyyteen, jotka antavat hyvät edellytykset työllistymiselle, menestymiselle ja luovalle työlle. ARABUS-yrityshautomo tarjoaa hyvän kasvuympäristön yrittäjäksi ryhtyville.

Tervetuloa TaiK:iin

Taik on dynaaminen, tulevaisuusorientoitunut ja moniarvoinen kansainvälinen taideteollisuuden yliopisto. Sinun tiedonjanosi, oppimishalusi ja tahtosi ratkaisevat urasi suunnan. Kannustamme kaikkia opiskelijoita oman persoonallisuutensa kunnianhimoiseen kehittämiseen.

Rehtori, professori Yrjö Sotamaa
Päivitetty 1.2.2002