TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN OPINTOHALLINNON PALVELUMAKSUT

 
1. Opiskeluoikeuden takaisin hakemisen yhteydessä uudelleenkirjoittautumismaksu
Maksukuitti hakulomakkeen liitteeksi
30 EUR
 
2. Tutkintotodistusten ja vastaavien käännökset englanniksi
a) esim. Diploma Supplementin yhteydessä
b) yli vuoden vanhojen todistusten käännökset
 
17 EUR
85 EUR
 
3. Opintosuoritusotteen käännökset englanniksi 6 EUR   sis. alv 22%
 
4. Kokonaan uuden todistuksen tekeminen hävinneen tilalle 45 EUR
 
5. Opiskelijarekisterin tietojen luovutus
- korkeakoulun ulkopuolisille, henkilöyksikkökohtainen maksu
- ylioppilaskunnalle, henkilöyksikkökohtainen maksu
 
0,5 EUR   sis. alv 22 %
0,2 EUR   sis. alv 22%
 
Henkilöyksikkökohtaisen maksun lisäksi peritään henkilötyö- ja tarvikekustannukset
- luettelo korkeakoulun läsnä- ja poissaolevista opiskelijoista korkeakoulun eri yksiköille ilmainen
- korkeakoulun eri yksiköiltä muut raportit kuin edellinen, kukin raportti erikseen
 
 
17 EUR/kpl
 
6. Oppaat:
-perustutkinto-opas
-jatkotutkinto-opas
-valintaopas
-UIAH-esite
-Study Guide –moniste
-Opetusohjelma, osasto/lukukausikohtainen
 
10 EUR   sis alv 8 %
            - " -
            - " -
            - " -
2 EUR     sis. alv 22 %
            - " -
 
7. Todistus maisterin arvosta ilman juhlallista vihkimistä 50 EUR
 
8. Lausunto vanhamuotoisten tutkintojen tasosta 50 EUR
 
9. Vierailevien ryhmien opastus, muut kuin koululaisryhmät 20 EUR   sis alv 22 %
 
10. Valintakoetehtävät edellisiltä kolmelta vuodelta koulutusohjelmakohtaisesti 12 EUR   sis alv 22 %
 
11. Ennakkotehtävät ja valintakoetehtävät verkosta 4 EUR
 
 
Erilliset opinnot,
(mm. non-degree -opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa korkeakoulussa, jonka kanssa meillä ei ole sopimusta)
 
 
Opiskelijan itsensä kokoama kokonaisuus, opiskeluoikeus yhteen opintoviikkoon
- 2 - 5 ov
- 6 - 10 ov
- 11 - 35 ov
- yli 36 ov
200 EUR
450 EUR
750 EUR
1500 EUR
2550 EUR
 
Korkeakoulun räätälöimät täydennyskoulutusopinnot (postexperience studies)
opiskelijan henkilökohtaisten koulutustarpeiden mukaan
(mm. henkilöitä, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon)
 
 
Korkeakoululta tilattu tilaajan tarpeen mukaan räätälöity koulutus voidaan hinnoitella korkeakoulun tekemän tarjouksen perusteella, tilaajan ja korkeakoulun välisessä sopimuksessa sovitulla tavalla perustuen koulutuksen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.  
 
Maksut tuloutetaan kaksi kertaa vuodessa opetuksen antaville vastuualueille.
Erillisopiskelijoiden rekisteröinti ja maksujen perintä hoidetaan opintoasioissa, mistä peritään hallintokuluina 10 %, maksut suoritetaan ennen opintojen alkua.
 
 
Maksun periminen:
Lasku lähetetään hyväksymiskirjeen mukana, kuitti maksusta tarkistetaan ennen opintojen alkua opintoasiainpalveluissa. Opiskeluoikeus tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään maksun tarkistuksen jälkeen.
 
 
 
Taideteollisessa korkeakoulussa 21. lokakuuta 2002
 
 
Rehtori Yrjö Sotamaa
 
Hallintojohtaja        Ilkka Huovio