Ensimmäinen lukukausi

Veistokoulu
Veistokoulu sijaitsi Kasarmikatu 21:ssä 1871 (C.L. Engel, 1836).
©Kuva: A.E. Rosenbroijer. Helsingin kaupunginmuseo. 42031.
 

Pakkanen nousi avajaispäivänä 11. tammikuuta 1871 lähes 14 asteeseen. Napakka talvi kiristi otettaan. Helsingissä saatiin käydä Veistokoulua varsin talvisissa merkeissä. Lämpötila painui keskimäärin -18 asteeseen. Huhtikuu sentään ilmoitti kevään tulosta. Koulua käytiin suojaisilla nollakeleillä.

Kevätkauden oppilaat - yhteensä 64 - olivat kaikki miehiä. Syyskaudella 1871 tuli mukaan kaksi naista. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista oli lähiympäristöstä, Helsingistä ja Uudeltamaalta. Muut muualta Suomesta, yhden oppilaan syntymäpaikaksi on merkitty Pietari ja kahden Ruotsi. Ensimmäisen lukukauden opiskelijoista 25 oli 12-16 vuotiaita. Yli 26-vuotiaita oli 9, vanhin oli 42-vuotias. Tunneille oli mentävä iltaisin viitenä arkipäivänä sekä sunnuntaisin aamupäivällä. Kymmenkunta eri alojen asiantuntijaa toimi opettajina, maksutta, talkoohenkisesti.

Veistokoulussa annettavan opetuksen sisällöllinen määrittely on jossain määrin hankalaa. Oppiaineiden nimet eivät olleet vakiintuneita. Samoin aineet saattoivat mennä päällekkäin - esimerkiksi piirustuksen eri osa-alueita kutsuttiin hyvinkin vaihtelevilla nimillä.

Monissa oppiaineissa, kuten laskennossa ja kirjanpidossa, oli alusta alkaen sekä suomen- että ruotsinkielistä opetusta. Suomenkielisen opetuksen järjestämistä haittasi aluksi pätevien opettajien puute. Tämän vuoksi se oli suppeampaa eikä kattanut läheskään kaikkia aineita.

Ensimmäisenä lukukautena opetusta annettiin seuraavissa aineissa:

  1. Viivotin-, klotsi- ja ornamenttipiirustus, 4 tuntia/viikko
  2. Maisemapiirustus ja kuvaanto, 2 tuntia/viikko
  3. Mittausopillinen muoto-oppi, 2 tuntia/viikko
  4. Laskuoppi, 4 tuntia/viikko
  5. Yleinen luonnonoppi, 2 tuntia/viikko
  6. Yksinkertainen kirjanpito, 1 tunti/viikko
  7. Ornamentti- ja ammattimaalaus, 4 tuntia/viikko
  8. Muovailu, 2 tuntia/viikko
  9. Kaunokirjoitus ja tekstaus, 2 tuntia/viikko

Opetusta annettiin siis yhteensä 23 tuntia viikossa aina toukokuun 15. päivään saakka. Historian kirjat kertovat, että oppilaat olivat "mielihalullaan seuranneet opetusta". (von Essen 1925)
 

ILKKA HUOVIO
ilkka.huovio@uiah.fi

ARTTU!
Taideteollisen korkeakoulun tiedotuslehti 1/96