Touko Korhonen ja Simo Puintila: Tiedon kierto.
Kuva: Olli-Pekka Orpo.
Tiedon kierto

Habitare 99 -kilpailussa ekologia voitti teknologian

Habitare 99 -huonekalusuunnittelukilpailu on ratkaistu. Voiton veivät Taideteollisen korkeakoulun teollisen muotoilun osaston opiskelijat Touko Korhonen ja Simo Puintila ehdotuksellaan Tiedon kierto. Kilpailutyö koostuu siirreltävistä ja muuntuvista kehikoista, joissa tulevaisuuden kodin asukkaat kasvattavat itselleen puhdasta ruokaa. Voittajan valitsi professori Ron Arad, nykymuotoilun arvostettu ja arvovaltainen huippunimi, jonka toimipaikka on Royal College of Art Lontoossa. Palkintona voittanut kaksikko saa 50 000 mk Suomen Messusäätiöltä. Palkintojenjako on osa Habitare 99 -messujen avajaisohjelmaa 28.9. Helsingin Messukeskuksessa.

Ron Aradin mukaan monet kilpailijat olivat tunnistaneet oikein tietoyhteiskunnan uudet elämäntavat, mutta eivät kuitenkaan kyenneet murtautumaan tavanomaisten ratkaisujen läpi todellisiin uutta luoviin ratkaisuihin. "Luova taistelu" oli jäänyt kesken. Mallikappaleet oli valmistettu taidolla ja huolella. Useissa töissä oli sorruttu liialliseen monimutkaisuuteen ja keinotekoisiinkin konsepteihin. Monista töistä oli myös unohtunut käyttäjän näkökulma, ihmisen luonnollinen tapa toimia ja elää. Professori Arad kaipasi kilpailutöissä esitettyä enemmän iloa ja nautintoa tulevaisuuden kodin kalustukseen.

Arad kertoi tuntevansa monia lahjakkaita nuoria suomalaisia muotoilijoita ja piti kansainvälisen muotoilulehdistön useiden artikkelien perusteella suomalaisen nuoren muotoilun tasoa erittäin korkeana. Suomi on jälleen kiinnostavana muotoilumaa. Vilpittömien kehujen jällkeen hän kuitenkin kysyi: "Miksi tämä lahjakkuus jäi piiloon kilpailussa?"

Voittajan valintaperusteista tärkein oli, että Tiedon kierto oli ehdotuksista ainoa, joka oli uskaltautunut käsittelemään kilpailutehtävää poikkeavalla tavalla. Työ rakentuu kestävän elämäntavan periaatteelle ja heijastaa kaupunkiahtauden paineita sekä huolta puhtaan ruuan saatavuudesta. Arad ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen tekijöiden muotoilullisiin ratkaisuihin. Touko Korhonen on syntynyt 1976 Helsingissä ja opiskelee TaiK:n teollisen muotoilun osastolla neljättä vuotta. Syyskuussa hän aloittaa puolen vuoden opiskelujakson Pariisissa. Simo Puintila, syntynyt 1974 Somerolla, opiskelee samalla osastolla viidettä vuotta. Hän on valmis taiteiden kandidaatti, joka on osallistunut muun muassa lukuisiin automuotoiluprojekteihin.

Tavoitteena kannustaa ja kaupallistaa nuorta muotoilua

Habitare-kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran, ja siihen saivat osallistua kaikkien arkkitehtuuria, huonekalusuunnittelua ja sisustusarkkitehtuuria opettavien oppilaitosten opiskelijat. Aiheena oli kodin kalusteympäristö. Ehdotuksia tuli yhteensä 74, joista ensi vaiheen tuomaristo valitsi jatkoon kahdeksan työtä. Näistä seitsemän eteni loppukilpailuun, joka käytiin ehdotusten pohjalta valmistettujen prototyyppien perusteella. Voittaja ja muut loppukilpailutyöt ovat esillä syksyn Habitare-messuilla 28.9.-3.10.

Habitare-kilpailun järjestää Suomen Messut yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Sillä tuetaan suomalaista muotoilua ja kannustetaan nuorten suunnittelijoiden kunnianhimoista, uutta luovaa työskentelyä. Kilpailun toivotaan myös innostavan elinkeinoelämää innovatiivisen suunnittelukulttuurin ja uuden designpohjaisen tuotannon kehittämiseen. Tavoitteena on, että parhaita ehdotuksia kehitettäisiin edelleen huonekaluyritysten kanssa ja saataisiin ne valmistukseen.

Muut Habitare 99 -huonekalusuunnittelukilpailun finaalityöt olivat File Äxsä, Sami Holappa (Lapin yliopisto, teollisen muotoilun laitos); Kos pöytä, Jussi Laurila ja Juha Kautto (Lahden muotoiluinstituutti); Framework, Kim Hae; Race-chair, Antti Olin; Migratory Bird, Samuli Naamanka ja Kaksi soloa, Jenni Roininen (neljä viimemainittua TaiK:n sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto).