WEB-PALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYS JA TUOTANTO

Tutkimus PDF-muodossa (1.1 Mt), Liitteet (PDF, 31 kt)
Tutkimus liitteineen ZIP-pakattuna PDF-muodossa (1.1Mt)
Hae Adoben Acrobat PDF-lukija Adoben www-sivuilta

Taideteollinen korkeakoulu
Koulutuskeskus, http://www.uiah.fi/koulutuskeskus/
Mediastudio
© 1998 Samu Mielonen, Kari A. Hintikka

Mediastudion tutkimusten verkko-osoitteet:


SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSMENETELMÄT

1. JOHDATUS WEB-KÄYTETTÄVYYTEEN

1.1. Mitä on käytettävyys
1.2. Web-palvelun suunnittelun erikoispiirteitä
1.3. Miten käytettävyyttä arvioidaan
1.4. Web-palvelun arvioinnin erikoispiirteitä

2. WEB-PALVELUIDEN TUOTANTO

2.1. Tuotannon ja käytettävyyden suhde
2.2. Tuotantoprosessin viisi vaihetta
2.3. Kartoitus
2.4. Suunnittelu
2.5. Tuotanto
2.6. Testaus
2.7. Julkistus, ylläpito ja seuranta

3. PALVELUIDEN TUOTANTOKUVAUKSET

3.1. Virtahevon tuotantokuvaus
3.2. Tilastokeskuksen web-palvelun tuotantokuvaus
3.3. Verkkoliitteen tuotantokuvaus

4. HEURISTISEN ARVIOINNIN LÖYDÖKSET

4.1. Virtahevon heuristinen arviointi
4.2. Tilastokeskuksen palvelun heuristinen arviointi
4.3. Verkkoliitteen heuristinen arviointi
4.4. Yhteenveto heuristisen arvioinnin havainnoista

5. ASIANTUNTIJARAADIN HAVAINNOT

5.1. Virtahevon raatiarviointi
5.2. Tilastokeskuksen web-palvelun raatiarviointi
5.3. Verkkoliitteen raatiarviointi
5.4. Yhteenveto raatiarvioinneista

6. YHTEENVETO

6.1. Resurssointi ja tavoitteet epätasapainossa
6.2. Kartoitus ja suunnittelu aliarvioitu
6.3. Lisäkoulutuksen tarve ilmeinen
6.4. Kohderyhmien huomiointi epätasaista
6.5. Webin mahdollisuuksien hyödyntäminen alussa
6.6. Automatisointi vaikuttaa käytettävyyteen
6.7. Käyttäjäpalautteen käsittelyssä kehitettävää
6.8. Ylläpidon hajauttaminen ongelmallista
6.9. Palvelun uusiminen oma ongelmansa
6.10. Käyttöliittymämetafora rajaa palvelua
6.11. Skaalautuvuuden huomioiminen yksiulotteista

7. WEB-KÄYTETTÄVYYDEN TILA YLEISESTI

LÄHTEET

LIITTEET

Liite A: Heuristisen arvioinnin muistilista
Liite B: Linkkejä web-käytettävyydestä ja tuotannosta
Liite C: Tuotantoprosessin kaaviot

TAIK - KOULUTUSKESKUS - MEDIASTUDIO